Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki jest placówką świadczącą kompleksowe wielodyscyplinarne usługi pielęgnacyjne, opiekuńcze oraz terapeutyczne wobec osób przewlekle chorych. Otrzymaliśmy dotychczas szereg certyfikatów, nagród, gratulacji i podziękowań. Niektóre z nich zdobią nasze ściany, inne, pozostając w szufladach, przypominają o najwyższej jakości usług, która jest naszym celem i zadaniem.