Na Oddziale Dziennym przebywa codziennie ok. 50 chorych z chorobami otępiennymi. Chorzy podzieleni są na 2 grupy: terapeutyczną oraz opiekuńczą. Każda grupa realizuje swój program terapeutyczny dostosowany do potrzeb i możliwości naszych chorych. Chorymi opiekuje się 6 terapeutów zajęciowych, 2 pielęgniarki, 2 psychologów oraz lekarz psychiatra.

Na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym zapewniamy świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne oraz terapię zajęciową. Wszyscy pacjenci z zaburzeniami pamięci uczestniczą w autorskim programie stymulacji funkcji poznawczych.

{AG}opieka-dzienna{/AG}

 

Zajęcia odbywające się codziennie polegają na ćwiczeniu :

 • pamięci
 • koncentracji uwagi
 • procesów wzrokowo - przestrzennych, planowania i myślenia
 • funkcji językowych

 

 

 

 

 

 


Ponadto prowadzimy :

 • terapię ruchową
 • muzykoterapię
 • rehabilitację ruchową
 • oraz ćwiczenia służące podtrzymaniu aktywności w zakresie samoobsługi

 

 

 

 

 

 


Zakres i rodzaj terapii ustalany jest w zależności od :

 • zaawansowania choroby
 • nabytych umiejętności
 • cech osobowościowych danego pacjenta