Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy świadczy usługi w zakresie rehabilitacji, chorzy przebywający w zakładzie mają indywidualne zajęcia z fizjoterapeutami oraz na sali rehabilitacyjnej. Ilość zajęć, czas oraz zakres wykonywanych ćwiczeń są ściśle dostosowane do stanu zdrowia chorego, współistniejących chorób jego potrzeb i możliwości.


{AG}terapia-ruchowa{/AG}