W 4 Oddziałach Opieki Całodobowej przebywa ok. 100 chorych z uszkodzeniem mózgu, z chorobami otępiennymi (typu Alzheimera, naczyniowego, parkinsonowskiego i in), po przebytym udarze mózgu, nagłym zatrzymaniu krążenia, zawale serca, z towarzyszącymi im częściowymi niedowładami lub porażeniami, ze stwardnieniem rozsianym, z innymi schorzeniami neurologicznymi, z przewlekłymi schorzeniami układu krążenia, chorzy po złamaniach, urazach, z licznymi powikłaniami cukrzycowymi, trudno gojącymi się owrzodzeniami, odleżynami, z przewlekłymi chorobami płuc i oskrzeli, a także wielu chorych w stanie apalicznym (wegetatywnym). Są to chorzy z ograniczoną zdolnością do samodzielnego poruszania się, nie kwalifikujący się do leczenia szpitalnego i aktywnej rehabilitacji, a wymagający stałej profesjonalnej pielęgnacji i kontynuacji leczenia farmakologicznego.

 

{AG}opieka-calodobowa{/AG}

 


Na Oddziałach Opieki Całodobowej zapewniamy świadczenia zdrowotne, terapeutyczne i inne :

 • opiekę i pielęgnację
 • kontynuację leczenia farmakologicznego
 • terapię indywidualną i grupową
 • rehabilitację
 • terapię psychologiczną
 • terapię mowy
 • terapię zajęciową
 • muzykoterapię
 • biblioterapię
 • edukację zdrowotną pacjentów i członków ich rodzin
 • wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia pacjenta
 • opiekę duszpasterską