Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki tworzą 4 Oddziały Opieki Całodobowej o profilu pielęgnacyjno-opiekuńczym, opiekuńczo-leczniczym (w tym dla chorych w stanie apalicznym) oraz o profilu psychogeriatrycznym. W oddziałach całodobowych przebywa ok. 100 chorych z uszkodzeniem mózgu, z chorobami otępiennymi (typu Alzheimera, naczyniowego, parkinsonowskiego i in), po przebytym udarze mózgu, nagłym zatrzymaniu krążenia, zawale serca, z towarzyszącymi im częściowymi niedowładami lub porażeniami, ze stwardnieniem rozsianym, z innymi schorzeniami neurologicznymi, z przewlekłymi schorzeniami układu krążenia, chorzy po złamaniach, urazach, z licznymi powikłaniami cukrzycowymi, trudno gojącymi się owrzodzeniami, odleżynami, z przewlekłymi chorobami płuc i oskrzeli, a także wielu chorych w stanie apalicznym (wegetatywnym). Są to chorzy z ograniczoną zdolnością do samodzielnego poruszania się, nie kwalifikujący się do leczenia szpitalnego i aktywnej rehabilitacji, a wymagający stałej profesjonalnej pielęgnacji i kontynuacji leczenia farmakologicznego.

W Zakładzie funkcjonuje też Oddział Dzienny o profilu psychogeriatrycznym, w którym przebywa ok. 50 chorych z chorobami otępiennymi. Chorymi w Zakładzie opiekuje się wysoko wykwalifikowany personel medyczny: 43 pielęgniarki (większość ze specjalizacją w zakresie opieki długoterminowej), 20 opiekunów, 6 lekarzy (lekarze interniści, psychiatrzy, neurolog), 2 psychologów (w tym psycholog kliniczny), neurologopeda, 6 fizjoterapeutów, psychoterapeuta, 6 terapeutów zajęciowych, dietetyk, ponadto pracownicy kuchni, pracownicy administracji, pracownicy techniczni, wolontariusze, duszpasterze. Zakład jest też miejscem szkoleń i praktyk studentów przygotowujących się do zawodu terapeuty zajęciowego, opiekuna, fizjoterapeuty, i in..