Regulamin organizacyjny Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu:


Zasady udostępniania dokumentacji medycznej + wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej:


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (obowiązek informacyjny dla pacjenta):


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (obowiązek informacyjny dla opiekuna):