Działające przy Zakładzie Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym „Chronica” od kilku lat, we współpracy z PFRON oraz Urzędem Marszałkowskim, realizuje w Zakładzie programy terapeutyczne, które dają chorym kompleksową, intensywną, wielodyscyplinarną rehabilitację. Wszechstronna terapia obejmuje fizjoterapię, trening funkcji poznawczych (m.in. ćwiczenia pamięci, ćw. koncentracji uwagi, ćw. myślenia, pisania, czytania, liczenia), terapię neurologopedyczną, terapię zajęciową, konsultacje specjalistów. Dotąd udało się skutecznie pomóc wielu chorym, wobec których wyczerpano możliwości terapii na szpitalnych oddziałach rehabilitacyjnych. W programach rehabilitacyjnych uczestniczą zarówno chorzy, jak i ich opiekunowie, którzy podczas warsztatów zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności pozwalające na opiekę nad chorym po jego powrocie do domu.

Od szeregu lat w Zakładzie realizowany jest także – we współpracy z gminą Toruń - program pt. „Poprawa funkcjonowania osób z choroba otępienną i innymi schorzeniami przebiegającymi z zaburzeniami funkcji poznawczych”.

 

W ramach programu chorzy mają zagwarantowane:

 
  • grupowe i indywidualne zajęcia rehabilitacyjne
 
  • ćwiczenie czynności dnia codziennego
 
  • terapię zajęciową
 
  • trening funkcji poznawczych

 

 

 

 

 

 

O Krok do przodu

Dokument do pobrania

Od maja 2017 roku realizujemy terapeutyczny projekt „O krok do przodu” finansowany ze środków PFRON. Jedną z proponowanych form wsparcia jest HORTITERAPIA. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem naszych beneficjentów. Nasz terapeuta – Mariusz Warachim w czasie zajęć wykorzystuje pracę z roślinami i przebywanie w ich otoczeniu do poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego, redukcji stresu i obniżenia napięcia mięśniowego.  Najwięcej czasu grupa poświęca na korzystanie z terapii w sposób czynny poprzez pielęgnację roślin w naszym ogrodzie -  przesadzanie, podlewanie, przycinanie, usuwanie suchych liści i kwiatostanów, wycieranie liści z kurzu, a także rozmnażanie roślin poprzez siew, sadzonkowanie i podział oraz sadzenie roślin jednorocznych do ozdoby placówki. Forma bierna to np. masaże kończyn górnych i dolnych materiałami pochodzenia naturalnego (szyszki, kamienie, łupiny od orzechów, kasztany, nasiona) oraz wykorzystanie materiału roślinnego do tworzenia kompozycji i dekoracji okolicznościowych. W czasie zajęć u uczestników stymulowane są wszystkie zmysły a ciało mobilizowane jest do ruchu zgodnie z założeniami terapeuty. Zajęcia hortiterapii pozwalają na regularne spotkania i pracę w grupie, przez co osoby niepełnosprawne nie czują się osamotnione i łatwiej akceptują swoja obecną sytuację.

Terapeuta – Mariusz Warachim

Koordynator projektu : Barbara Łukawska