Oddział Dzienny Psychiatryczny przeznaczony jest dla pacjentów z chorobą otępienną (typu Alzheimera, naczyniowego, parkinsonowskiego i inną), którzy wymagają pomocy w czynnościach dnia codziennego, nie wymagają intensywnej całodobowej opieki i pielęgnacji, a także mogą przemieszczać się samodzielnie. Pacjenci zostają przyjęci na Oddział Dzienny Psychiatryczny na podstawie skierowania lekarza psychogeriatrę lub psychiatrę.

Do skierowania do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu na oddział opieki dziennej należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
  • skierowanie na oddział dzienny
  • zasady przyjęcia i pobytu na oddziale dziennym
  • zaświadczenie lekarskie i pielęgniarskie

 

 

 

 

 

 

lub poszczególne dokumenty z tego zestawu:

SKIEROWANIE  na oddział dzienny Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

ZASADY PRZYJĘCIA  na oddział dzienny Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

 

 ...lub odbierz osobiście w siedzibie Zakładu przy ulicy Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń.