Sekretariat

Ewa Wrzos
Asystent Dyrektora
(przyjęcia do Zakładu)
e-mail: zpo@zpotorun.pl
ewrzos@zpotorun.pl
tel. (56) 657-42-90

Dział administracji

Kinga Szefler
p.o. Kierownik działu administracji
e-mail: kszefler@zpotorun.pl
tel. (56) 657-42-92

Ewa Świdecka
Specjalista ds. kadr
e-mail: eswidecka@zpotorun.pl
tel. (56) 657-42-90

Dział księgowości

Mirosława Krygiel
Główny Księgowy
e-mail: mkrygiel@zpotorun.pl
tel. (56) 657-42-99

Joanna Maruszewska
Księgowy
e-mail: jmaruszewska@zpotorun.pl
tel: (56) 657-42-90

Dział farmacji

Dietetyk

Inspektor ochrony danych

Waldemar Dembowski
Kierownik działu farmacji
e-mail: wdembowski@zpotorun.pl
tel. (56) 657-42-90

Radosław Nowakowski
Dietetyk
e-mail: dietektyk@zpotorun.pl
tel. (56) 657-42-90

Ewa Wrzos
mail: iod@zpotorun.pl
tel. (56) 657-42-90

Skip to content