Badania przesiewowe

SPRAWOZDANIE Z REALIZAJI ZADANIA „PROFILAKTYKA ZABURZEN PAMIĘCI. BADANIA PRZESIEWOWE” 

zgodnie z umową nr 7/Granty/2023

zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich

a Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu

 

W związku z realizacją zadania podjęto następujące czynności:

  • Przeprowadzono kampanię reklamową na temat projektu z wykorzystaniem strony internetowej ZPO, facebooka ZPO oraz plakatów informacyjnych, gdzie zaznaczono współudział Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w organizacji zadania.
  • Przekazano informacje z realizowanego zadania na stronę internetową Stowarzyszenia.
  • Sporządzono listę osób zainteresowanych udziałem w badaniach przesiewowych, które spełniały kryterium udziału. Zgłosiło się w sumie 76 osób. O wpisaniu na listę decydowała kolejność zgłoszeń, zakwalifikowano 51 osób, pozostałe zostały wpisane na listę rezerwową.
  • Do przeprowadzenia badań przesiewowych zaangażowano specjalistów z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy z pacjentem z zaburzeniami pamięci – specjalista psychiatra Michał Wojtaszek, specjalista psychiatra Agnieszka Czarniecka-Moroz, neuropsycholog Barbara Łukawska, psycholog Jolanta Knap, psycholog Natalia Pawlaczyk.
  • Zgodnie z harmonogramem przeprowadzono badania przesiewowe w dniach 16.09.2023
    (dr Michał Wojtaszek), 14.10.2023 (dr Agnieszka Czarniecka-Moroz), 18.11.2023 (mgr Jolanta Knap, mgr Natalia Pawlaczyk) oraz 09.12.2023 (mgr Barbara Łukawska). Pomimo potwierdzenia udziału w badaniu 3 dni przed badaniem – 5 osób nie zgłosiło się. Przebadano więc 46 osób.

Skip to content