ZASADY OGANIZACJI ODWIEDZIN NA ODDZIAŁACH CAŁODOBOWYCH

ZASADY OGANIZACJI ODWIEDZIN NA ODDZIAŁACH CAŁODOBOWYCH rekomenduje się odwiedziny jednoczasowo przez 1 osobę, a w szczególnych sytuacjach 2 osoby do chorego przebywającego na sali, w miarę możliwości zaleca się kontakt z chorym podczas odwiedzin poza salą, np. w...

Uwaga!

Uprzejmie informujemy, że odwiedziny na oddziale II zostały wznowione 
Skip to content