Zapytanie ofertowe na dostawę pieczywa – ZPO:ZP/8/2022

Zapytanie ofertowe na dostawę pieczywa – ZPO:ZP/8/2022 >> Zapytania ofertowe w wersji WORD –> Dokument (05.08.2022) >> Zapytania ofertowe w wersji PDF –> Dokument (05.08.2022) >> Informacja z 22.08.2022 r. o wyborze oferty w postępowaniu...

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu w zakresie: świadczeń pielęgniarskich, fizjoterapii, konsultacji lekarskich z anestezjologii i int. terapii

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu w zakresie: świadczeń pielęgniarskich, fizjoterapii, konsultacji lekarskich z anestezjologii i int. terapii >> Ogłoszenie o zamówieniu w wersji PDF...

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów innych niż niebezpieczne nieposiadające właściwości zakaźnych – ZPO:ZP/21/2021

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów innych niż niebezpieczne nieposiadające właściwości zakaźnych – ZPO:ZP/21/2021 >> Zapytania ofertowe w wersji WORD –> Dokument...
Skip to content