Informacje o Zakładzie

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki powstał 1 lutego 2000 r.
Placówka powstała w budynku po dawnym żłobku miejskim. Początkowo zapewniała opiekę dzienną dla osób
z chorobami otępiennymi. Z inicjatywy Gminy Miasta Toruń powstał pierwszy oddział opieki całodobowej dla
15 osób.

W 2004 roku rozpoczęto inwestycję rozbudowy Zakładu. Ciężar jej finansowania wzięło na siebie miasto, wsparte przez Fundację Budowy Szpitala im. ks. Jerzego Popiełuszki. W ramach rozbudowy powstały trzy oddziały opieki całodobowej, które świadczyły usługi pielęgnacyjne dla 75 potrzebujących osób.

Rok 2019 to czas kolejnej rozbudowy. W ramach inwestycji pn. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego” współfinansowanej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Gminę Miasto Toruń, budynek został rozbudowany o kolejną kondygnację co pozwoliło na zwiększenie liczby łóżek o 30, a także uruchomienie tzw. opieki interwencyjnej, która polega na udzielaniu świadczeń pacjentom wymagającym doraźnej opieki.

Od 2013 roku pacjenci Zakładu regularnie korzystają z ogrodu zimowego, który powstał w ramach projektu „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego o Ogród Zimowy wraz z zagospodarowaniem terenu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Gminy Miasta Toruń oraz PFRON.

Wykwalifikowana kadra ZPO prowadzi zarówno czynną terapię z zastosowaniem oddziaływań o wielozakresowym spektrum działania jak i bierną terapię polisensoryczną wykorzystując wszystkie elementy stymulacyjne dostarczane przez Ogród.
Fontanny, szum wody, roślinność czy podwieszany sufit imitujący niebo to elementy zapewniające poprawę jakości świadczonych usług opiekuńczo-leczniczych, zarówno terapeutycznych jak i rehabilitacyjnych.

Obecnie Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy tworzy 5 oddziałów opieki całodobowej o profilu pielęgnacyjno-opiekuńczym, opiekuńczo-leczniczym (w tym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie) oraz o profilu psychogeriatrycznym.
W oddziałach całodobowych przebywa 143 chorych. Są to chorzy z ograniczoną zdolnością do samodzielnego poruszania się,
nie kwalifikujący się do leczenia szpitalnego i aktywnej rehabilitacji, a wymagający stałej profesjonalnej pielęgnacji i kontynuacji leczenia farmakologicznego.

W Zakładzie funkcjonuje również Oddział Dzienny o profilu psychogeriatrycznym, w którym przebywa ok 35 chorych z chorobami otępiennymi.

Chorymi w placówce opiekuje się wysoko wykwalifikowany personel medyczny: pielęgniarki ze specjalizacją w zakresie opieki długoterminowej, lekarze interniści, psychiatrzy, neurolog, anestezjolog, lekarz rehabilitacji, pulmonolog, opiekunowie medyczni, psychologowie (w tym neuropsycholog i psycholog kliniczny), neurologopeda, fizjoterapeuci, psychoterapeuta, terapeuci zajęciowi i dietetyk. Zakład jest też miejscem szkoleń i praktyk studentów przygotowujących się do zawodu lekarzy, pielęgniarki, terapeuty zajęciowego, opiekuna, fizjoterapeuty.

Skip to content