Kadra zarządzająca

Aleksandra Wachowiak Kaźmierczak
Dyrektor
tel. (56) 657-42-90
e-mail: zpo@zpotorun.pl

     Dyrektor Aleksandra Wachowiak-Kaźmierczak objęła stanowisko
w lipcu 2022 r. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Ponadto w 2021 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku Master of Business Administration in Healthcare Management.
     Pracę w Zakładzie Pielęgnacyjno- Opiekuńczym im. ks. Jerzego Popiełuszki rozpoczęła w 2015 roku. Przez 7 lat zdobywała doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania placówki
i opieki długoterminowej.

Grażyna Śmiarowska 
Dyrektor Zakładu w latach 2000-2022

     Zaangażowanie i aktywność Dyrektor Grażyny Śmiarowskiej przyczyniły się do powstania jednostki, która dziś znajduje się w ścisłej czołówce najlepszych placówek dla osób przewlekle chorych w Polsce. 

     Liczne inicjatywy i projekty Pani Dyrektor Śmiarowskiej  ukierunkowane były na rozwój Zakładu poprzez wdrażanie nowatorskich rozwiązań (terapeutyczny ogród zimowy, interdyscyplinarna terapia dla pacjentów z uszkodzeniem mózgu, organizacja konferencji
o tematyce medycznej dla pacjentów i opiekunów profesjonalnych i nieprofesjonalnych).

     Od 2007 roku jest także Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych dla województwa kujawsko-pomorskiego. W 2010 roku Rozporządzeniem Ministra Zdrowia została powołana do Zespołu konsultantów opracowujących założenia do Narodowego Programu Opieki Długoterminowej.

    Utworzyła i prowadzi przy Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych Policealną Szkołę dla opiekunów medycznych. Powołała także Stowarzyszenie Chronica działające przy Zakładzie, które od wielu lat realizuje innowacyjne programy terapeutyczne.

    W 2019 r. Dyrektor Śmiarowska znalazła się w gronie 16 laureatów prestiżowej nagrody Lidera Ochrony Zdrowia 2019, a także otrzymała jednostopniowe resortowe odznaczenie cywilne nadawane przez Ministra Zdrowia za zasługi w ochronie zdrowia.

Skip to content