Kadra zarządzająca

Aleksandra Wachowiak-Kaźmierczak
Dyrektor
tel. 56 657 42 90
e-mail: zpo@zpotorun.pl

Dyrektor Aleksandra Wachowiak-Kaźmierczak objęła stanowisko w lipcu 2022 r.
Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto w 2021 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku Master of Business Administration in Healthcare Management.
Pracę w Zakładzie Pielęgnacyjno- Opiekuńczym im. ks. Jerzego Popiełuszki rozpoczęła w 2015 roku.
Przez 7 lat zdobywała doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania placówki i opieki długoterminowej.

Grażyna Śmiarowska 
Dyrektor Zakładu w latach 2000-2022

Zaangażowanie i aktywność Dyrektor Grażyny Śmiarowskiej przyczyniły się do powstania jednostki, która dziś znajduje się w ścisłej czołówce najlepszych placówek dla osób przewlekle chorych w Polsce.
Liczne inicjatywy i projekty Pani Dyrektor Śmiarowskiej  ukierunkowane były na rozwój Zakładu poprzez wdrażanie nowatorskich rozwiązań (terapeutyczny ogród zimowy, interdyscyplinarna terapia dla pacjentów
z uszkodzeniem mózgu, organizacja konferencji o tematyce medycznej dla pacjentów i opiekunów profesjonalnych i nieprofesjonalnych).
Od 2007 roku jest także Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych dla województwa kujawsko-pomorskiego.
W 2010 roku Rozporządzeniem Ministra Zdrowia została powołana do Zespołu konsultantów opracowujących założenia do Narodowego Programu Opieki Długoterminowej.
Utworzyła i prowadzi przy Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych Policealną Szkołę dla opiekunów medycznych. Powołała także Stowarzyszenie Chronica działające przy Zakładzie, które od wielu lat realizuje innowacyjne programy terapeutyczne.
W 2019 r. Dyrektor Śmiarowska znalazła się w gronie 16 laureatów prestiżowej nagrody Lidera Ochrony Zdrowia 2019, a także otrzymała jednostopniowe resortowe odznaczenie cywilne nadawane przez Ministra Zdrowia za zasługi w ochronie zdrowia.

 

Skip to content