Kadra zarządzająca

Grażyna Śmiarowska
Dyrektor

 56 657 42 90
 zpo@zpotorun.pl

Zarządza Zakładem Pielęgnacyjno- Opiekuńczym im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu od 2000 r.

Zaangażowanie i aktywność Dyrektora Zakładu skutkuje systematycznie podnoszoną jakością opieki nad pacjentami przewlekle chorymi. Prowadzi działalność ukierunkowaną na rozwój Zakładu poprzez wdrażanie nowatorskich rozwiązań (terapeutyczny ogród zimowy, interdyscyplinarna terapia dla pacjentów z uszkodzeniem mózgu, organizacja konferencji o tematyce medycznej dla pacjentów i opiekunów profesjonalnych i nieprofesjonalnych).

 W 2019 r. Dyrektor Zakładu znalazła się w gronie 16 laureatów prestiżowej nagrody Lidera Ochrony Zdrowia 2019, a także otrzymała jednostopniowe resortowe odznaczenie cywilne nadawane przez Ministra Zdrowia za zasługi w ochronie zdrowia.

Dyrektor Zakładu jest również Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Pielęgniarstwa opieki długoterminowej, prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opieki Długoterminowej oraz członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Dyrektorów i Menedżerów Opieki Długoterminowej (EDE).

Skip to content