Nasi specjaliści

Lekarze

Anita Fabiszewska
lekarz chorób wewnętrznych i specjalista medycyny rodzinnej
Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego w Toruniu, Przychodni Rodzinnej “Nasz Lekarz” i Poradni Internistycznej Lecznic Citomed w Toruniu. Zajmuję się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób wewnętrznych. Opiekę nad pacjentami Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego sprawuje od 2003r.

Stanisław Hapyn
lekarz specjalista chorób wewnętrznych, lekarz medycyny podróży
Absolwent Akademii Medycznej w Szczecinie r. Staż i specjalizację z chorób wewnętrznych zdobył w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu, pracował w administracji ubezpieczeniowej, poradni chorób wewnętrznych. Posiada doświadczenie w diagnostyce i terapii chorób internistycznych, edukacji zdrowotnej. Z ZPO współpracuje od 2004 roku.

Agnieszka Czarniecka–Moroz
lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii
Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku, doświadczenie kliniczne zdobywała w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Psychiatrycznego. Psychiatrią ambulatoryjną zajmuje się od 2007 – PZP WSZ w Toruniu, PZP Szpitala Nowego w Wąbrzeżnie, gdzie konsultuje również ZOL. Współpracuje z ZPO od 2018 roku. Przez kilka lat pracowała jako biegły psychiatra sądowy, bierze udział w badaniach klinicznych.

Michał Wojtaszek
lekarz specjalista
w dziedzinie psychiatrii
Zdobywał doświadczenie w Oddziale Psychogeriatrii Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu, od wielu lat pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Radziejowie. Z ZPO współpracuje od 2004 roku. Poza bezpośrednią pracą z pacjentem prowadzi działalność edukacyjną, jest wykładowcą kierunków logopedia i pielęgniarstwo.
Od kilku lat bierze udział w prowadzeniu warsztatów dla opiekunów pacjentów z Chorobą Alzheimera realizowanych w ZPO. Bierze aktywny udział w konferencjach, nieustannie doskonali swój warsztat pracy.

Katarzyna Skórcz-Zygnarowska
Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od  2015 roku pracuje jako lekarz rezydent w trakcie odbywania specjalizacji w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Od 2017 r. sprawuje opiekę nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie w naszym Zakładzie.

dr nauk med. Marta Jasińska-Szetela
lekarz specjalista w dziedzinie neurologii
Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi. Obecnie Kierownik Oddziału Neurologii i Leczenia Udarów Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu.

dr nauk med. Wojciech Tajchman
lekarz specjalista w dziedzinie I st. ortopedii i traumatologii oraz II st. rehabilitacji medycznej
Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu. Z Zakładem współpracuje od 2016 r.

Skip to content