Oddział całodobowy- świadczenia pielęgnacyjno- opiekuńcze

Świadczeniem na oddziale objęci są pacjenci wymagający ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej.

Oceny, na podstawie skali Barthel dokonuje w dniu przyjęcia świadczeniobiorcy do zakładu oraz na koniec każdego miesiąca – lekarz i pielęgniarka.

Czas pobytu w zakładzie uzależniony jest od wyniku osiąganego w skali Barthel – jeżeli pacjent przekroczy
40 punktów, NFZ nie sfinansuje dalszej części pobytu.

Na oddziale realizowany jest następujący zakres świadczeń:

 

 1. Świadczenia zdrowotne:
 • pielęgnacyjne, wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
 • rehabilitacja, aktywizacja, rehabilitacja psychiczna i ruchowa, terapia metodami fizycznymi w podstawowym zakresie (częstotliwość zajęć rehabilitacyjnych uzależniona jest od stanu zdrowia pacjenta – pacjenci, którzy w skali Barhel uzyskali 0 pkt mają prowadzoną rehabilitację 5 razy w tygodniu, natomiast pacjenci, którzy uzyskali w skali Barthel 5 pkt i więcej mają prowadzoną rehabilitację 2 razy w tygodniu),
 • lecznicze, leczenie farmakologiczne, zabiegi terapeutyczne z zastosowaniem podstawowych leków i materiałów, konsultacje specjalistyczne,
 • diagnostyczne, w zakresie podstawowych badań laboratoryjnych i radiologicznych, niezbędne do monitorowania stanu zdrowia lub interwencji w przypadku zaostrzenia objawów choroby,
 • dietetyczne,
 • logopedyczne,
 • w zakresie terapii zajęciowej,
 • w zakresie promocji zdrowia.
 1. Wsparcie psychologiczne.
 2. Edukacja zdrowotna.
  oddział 1

  W związku z potrzebami bytowymi zapewniamy:

  • zakwaterowanie,
  • wyżywienie,
  • utrzymanie czystości,
  • możliwość kontaktu z rodziną,
  • umożliwienie realizacji potrzeb religijnych.
  oddział 1
  Skip to content