Oddział całodobowy- świadczenia psychogeriatryczne

Świadczeniem całodobowym opiekuńczo – leczniczym o profilu psychogeriatrycznym objęci są pacjenci z rozpoznaniem choroby otępiennej o różnym podłożu (F00-F09).

Świadczenia realizowane w oddziale obejmują:

 • opiekę lekarską,
 • profesjonalną pielęgnację,
 • świadczenia psychologa,
 • świadczenia terapeutyczne,
 • programy terapeutyczne,
 • niezbędne badania diagnostyczne,
 • konsultacje specjalistyczne,
 • leki,
 • wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi,
 • działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.
  oddział 1

  Świadczenia realizowane na oddziale psychogeriatrycznym nie obejmują rehabilitacji ruchowej.

  W związku z potrzebami bytowymi zapewniamy:

  • zakwaterowanie,
  • wyżywienie,
  • utrzymanie czystości,
  • możliwość kontaktu z rodziną,
  • umożliwienie realizacji potrzeb religijnych.

  Świadczenia realizowane na oddziale psychogeriatrycznym nie obejmują rehabilitacji ruchowej.

  W związku z potrzebami bytowymi zapewniamy:

  • zakwaterowanie,
  • wyżywienie,
  • utrzymanie czystości,
  • możliwość kontaktu z rodziną,
  • umożliwienie realizacji potrzeb religijnych.
  Skip to content