Oddział całodobowy- świadczenia psychogeriatryczne

Świadczeniem całodobowym opiekuńczo – leczniczym o profilu psychogeriatrycznym objęci są pacjenci z rozpoznaniem choroby otępiennej o różnym podłożu (F00-F09).

Świadczenia realizowane w oddziale obejmują:

 • opiekę lekarską,
 • profesjonalną pielęgnację,
 • świadczenia psychologa,
 • świadczenia terapeutyczne,
 • programy terapeutyczne,
 • niezbędne badania diagnostyczne,
 • konsultacje specjalistyczne,
 • leki,
 • wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi,
 • działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.

Świadczenia realizowane na oddziale psychogeriatrycznym nie obejmują rehabilitacji ruchowej.

 

W związku z potrzebami bytowymi zapewniamy:

 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • utrzymanie czystości,
 • możliwość kontaktu z rodziną,
 • umożliwienie realizacji potrzeb religijnych.

Świadczenia realizowane na oddziale psychogeriatrycznym nie obejmują rehabilitacji ruchowej.

 

W związku z potrzebami bytowymi zapewniamy:

 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • utrzymanie czystości,
 • możliwość kontaktu z rodziną,
 • umożliwienie realizacji potrzeb religijnych.
Skip to content