Oddział Dzienny Psychogeriatryczny - przyjęcia

Oddział Dzienny Psychogeriatryczny przeznaczony jest dla pacjentów z chorobą otępienną (typu Alzheimera, naczyniowego, parkinsonowskiego
i inną), którzy wymagają pomocy w czynnościach dnia codziennego, nie wymagają intensywnej całodobowej opieki i pielęgnacji, a także mogą przemieszczać się samodzielnie.

Świadczenia dzienne psychogeriatryczne obejmują diagnostykę i leczenie osób powyżej 60 roku życia.

Pacjenci zostają przyjęci na Oddział na podstawie skierowania lekarza.

Maksymalny czas pobytu na oddziale wynosi 60 dni roboczych (tj. 12 tygodni).

Terapia w oddziale odbywa się od poniedziałku do piątku od godz. 06:30 do 16:00.

Wymagane dokumenty do pobrania:

SKIEROWANIE do oddziału dziennego psychogeriatrycznego

Skip to content