Oddział Dzienny Psychogeriatryczny

Na Oddziale Dziennym przebywa ok. 35 pacjentów z chorobami otępiennymi. Chorzy podzieleni są na 2 grupy: terapeutyczną oraz opiekuńczą. Każda grupa realizuje swój program oddziaływań dostosowany do potrzeb i możliwości naszych podopiecznych. Chorymi opiekuje się zespół specjalistów złożony z: psychologów, psychiatrów, pielęgniarki i terapeutów zajęciowych.

Na Oddziale Dziennym zapewniamy profesjonalną i kompleksową opiekę, udzielamy wsparcia również opiekunom naszych chorych. Chętnie współpracujemy z różnymi placówkami takimi jak: przedszkola, szkoły, kluby seniora, dzienne DPS-y i inne – które są zainteresowane dzieleniem czasu z seniorami.

 Zajęcia odbywające się codziennie polegają na ćwiczeniu:

  • pamięci
  • koncentracji uwagi
  • procesów wzrokowo-przestrzennych, planowania i myślenia
  • funkcji językowych

 

Ponadto prowadzimy:

  • terapię ruchową
  • muzykoterapię
  • oraz ćwiczenia służące podtrzymywaniu aktywności w zakresie samoobsługi

Zakres i rodzaj terapii ustalany jest w zależności od:

  • zaawansowania choroby
  • nabytych umiejętności
  • cech osobowościowych i zainteresowań danego pacjenta

Oddział dzienny Psychogeriatryczny przeznaczony jest dla pacjentów z chorobą otępienną (typu Alzheimera, naczyniowego, parkinsonowskiego
i inną), którzy wymagają pomocy w czynnościach dnia codziennego, nie wymagają intensywnej całodobowej opieki i pielęgnacji, a także mogą przemieszczać się samodzielnie.

Świadczenia dzienne psychogeriatryczne obejmują diagnostykę i leczenie osób powyżej 60 roku życia.

Pacjenci zostają przyjęci na Oddział na podstawie skierowania lekarza.

Maksymalny czas pobytu na oddziale wynosi 60 dni roboczych (tj. 12 tygodni).

Terapia w oddziale odbywa się od poniedziałku do piątku od godz. 06:30 do 16:00.

Wymagane dokumenty do pobrania:

SKIEROWANIE do oddziału dziennego psychogeriatrycznego

Skip to content