Oddział dzienny

Kontakt

ul. Ligi Polskiej 8
87-100 Toruń
  56 657 42 98

Oddział dzienny znajduje się na poziomie 0 (parter budynku)

Kierownictwo oddziału

Barbara Łukawska
Koordynator oddziału dziennego
Specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog

 blukawska@zpotorun.pl
  +48 518664681

O oddziale

Oddział Dzienny Psychogeriatryczny

Na Oddziale Dziennym przebywa ok. 45 pacjentów z chorobami otępiennymi. Chorzy podzieleni są na 2 grupy: terapeutyczną oraz opiekuńczą. Każda grupa realizuje swój program oddziaływań dostosowany do potrzeb
i możliwości naszych podopiecznych. Chorymi opiekuje się zespół specjalistów złożony z: psychologów, psychiatrów, pielęgniarki i terapeutów zajęciowych.

Na Oddziale Dziennym zapewniamy profesjonalną i kompleksową opiekę, udzielamy wsparcia również opiekunom naszych chorych. Chętnie współpracujemy z różnymi placówkami takimi jak: przedszkola, szkoły, kluby seniora, dzienne DPS-y i inne – które są zainteresowane dzieleniem czasu z seniorami.

Zajęcia odbywające się codziennie polegają na ćwiczeniu:

  • pamięci
  • koncentracji uwagi
  • procesów wzrokowo-przestrzennych, planowania i myślenia
  • funkcji językowych

Ponadto prowadzimy: 

  • terapię ruchową
  • muzykoterapię
  • oraz ćwiczenia służące podtrzymywaniu aktywności w zakresie samoobsługi

Zakres i rodzaj terapii ustalany jest w zależności od:

  • zaawansowania choroby
  • nabytych umiejętności
  • cech osobowościowych i zainteresowań danego pacjenta

Zespół Oddziału Dziennego Psychogeriatrycznego

Barbara Łukawska – Koordynator, specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog
Jolanta Knap – psycholog, psychoterapeuta
Natalia Anna Pawlaczyk – psycholog

Stanisława Ehlert – pielęgniarka
Małgorzata Stępińska – pielęgniarka 

Zespół specjalistów psychiatrów:

lek. Agnieszka Czarniecka-Moroz
lek. Michał Wojtaszek

Zespół terapeutów zajęciowych:

Aleksandra Araszewska-Szotowicz
Marta Sudoł
Magdalena Sypniewska
Marta Zielińska
Wiesława Górecka

Skip to content