Organizacja zakładu

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki tworzy 5 Oddziałów Opieki Całodobowej o profilu pielęgnacyjno-opiekuńczym, opiekuńczo-leczniczym (w tym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie) oraz o profilu psychogeriatrycznym. W oddziałach całodobowych przebywa ok. 146 chorych z uszkodzeniem mózgu, z chorobami otępiennymi (typu Alzheimera, naczyniowego, parkinsonowskiego i in), po przebytym udarze mózgu, nagłym zatrzymaniu krążenia, zawale serca, z towarzyszącymi im częściowymi niedowładami lub porażeniami, ze stwardnieniem rozsianym, z innymi schorzeniami neurologicznymi, z przewlekłymi schorzeniami układu krążenia, chorzy po złamaniach, urazach, z licznymi powikłaniami cukrzycowymi, trudno gojącymi się owrzodzeniami, odleżynami, z przewlekłymi chorobami płuc i oskrzeli, a także wielu chorych w stanie apalicznym (wegetatywnym). Są to chorzy z ograniczoną zdolnością do samodzielnego poruszania się, nie kwalifikujący się do leczenia szpitalnego i aktywnej rehabilitacji, a wymagający stałej profesjonalnej pielęgnacji i kontynuacji leczenia farmakologicznego.

W Zakładzie funkcjonuje również  Oddział Dzienny o profilu psychogeriatrycznym, w którym przebywa ok. 45 chorych z chorobami otępiennymi.

Chorymi w Zakładzie opiekuje się wysoko wykwalifikowany personel medyczny: pielęgniarki (większość ze specjalizacją w zakresie opieki długoterminowej), opiekuni medyczni,  lekarze (interniści, psychiatrzy, neurolog, anestezjolog, lekarz rehabilitacji, pulmonolog ), psycholodzy (w tym psycholog kliniczny i neuropsycholog), neurologopeda,  fizjoterapeuci, psychoterapeuta, terapeuci zajęciowi oraz dietetyk.

Ponadto zatrudnieni są również  pracownicy kuchni, pracownicy administracji, pracownicy techniczni, wolontariusze oraz duszpasterze.

Zakład jest także miejscem szkoleń i praktyk studentów przygotowujących się do zawodu terapeuty zajęciowego, opiekuna medycznego i in.

Skip to content