W dniu 27.01.2020 r. Zakład uzyskał pozwolenie na użytkowanie nadbudowanego oddziału całodobowego. Dodatkowa kondygnacja powstała w ramach realizacji projektu „Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego”, który finansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W wyniku rozbudowy zwiększyła się baza łóżkowa Zakładu o dodatkowe 30 miejsc dla pacjentów wymagających opieki całodobowej.

Skip to content