W imieniu Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym “Chronica” serdecznie dziękujemy za zaufanie jakim obdarzyli nas Państwo przekazując 1% podatku dochodowego na rzecz naszej Organizacji

Podziękowanie na stronę 1%
Skip to content