Mogą Państwo wesprzeć działalność Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym „Chronica” przekazując 1% kwoty należnego podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia.
Środki, które od lat w ramach akcji 1% są nam ofiarowywane, w całości są przeznaczone na potrzeby pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki. Podopiecznymi Zakładu są w większości osoby długotrwale unieruchomione, wymagające ciągłej opieki i pielęgnacji, w tym przy pomocy specjalistycznego sprzętu.

1. Na co przeznaczono 1% podatku w 2020 roku?

Środki pochodzące z jednego procenta przeznaczyliśmy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego m.in. ssaków medycznych (5 szt.), koncentratorów tlenu (4 szt.) oraz respiratora (1 szt.).
Ta pomoc nic nie kosztuje.
Wystarczy w odpowiedniej rubryce PIT wpisać KRS wybranej przez siebie organizacji – numer naszego Stowarzyszenia to: 0000176163

DZIĘKUJEMY!

Skip to content