W ramach realizacji projektu „Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przeprowadzono termomodernizację budynku od ul. Ligi Polskiej oraz położono nową elewację. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 16.01.2020 r.

Przed:

Po:

Skip to content