Stowarzyszenie Chronica

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym “Chronica” powstało w 2003 roku z inicjatywy pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu. Od 2004 roku Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. 

Wszelkie działania Stowarzyszenia podejmowane są w ścisłej współpracy z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym i ukierunkowane na potrzeby osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów.

Cele Stowarzyszenia:

  • organizowanie kompleksowej terapii pacjentów przebywających w Zakładzie, a także pomoc tym chorym, którzy przebywają w domach,
  • szerzenie praktycznej i teoretycznej wiedzy na temat funkcjonowania osób przewlekle chorych, opieki i pielęgnacji
  • organizowanie kursów i specjalizacji dla personelu medycznego oraz szkoleń dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
  • od 2008 roku prowadzenie różnego rodzaju programów terapeutycznych dla chorych oraz ich opiekunów.

 DOTYCHCZAS STOWARZYSZENIE ZREALIZOWAŁO NASTĘPUJĄCE PROJEKTY:

Okres realizacji

Nazwa projektu

1.05.2017 r. – 31.03.2018 r.

„O krok do przodu” (realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

9.04.2016 r. – 22.10.2016 r.

„Interdyscyplinarne warsztaty i konsultacje dla rodzin i opiekunów osób z chorobą Alzheimera (i innymi typami otępień)” (realizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.)

1.01.2015 r.  – 31.03.2017 r.

„Szansa na powrót” – interdyscyplinarna terapia pacjentów z dysfunkcjami mózgu o różnej etiologii. (realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

11.04.2015 r. – 21.11.2015 r.

„Interdyscyplinarne warsztaty i konsultacje dla rodzin i opiekunów osób z chorobą Alzheimera (i innymi typami otępień)” (realizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.)

13.04.2013 r. – 07.12.2013 r.

„Interdyscyplinarne warsztaty i konsultacje dla rodzin i opiekunów osób z chorobą Alzheimera (i innymi typami otępień)” (realizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.)

1.03.2010 r. – 31.03.2013 r.

„Kompleksowa terapia funkcji poznawczych i narządu ruchu chorych z uszkodzeniem mózgu oraz warsztaty terapeutyczne dla członków rodzin” (realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

1.04.2009 r. – 31.07.2009 r.

Prowadzenie grupowej i indywidualnej długoterminowej terapii osób z dysfunkcjami narządu ruchu i zaburzeniami funkcji poznawczych w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Toruniu (realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego)

4.04.2009 r. – 24. 07.2009 r.

“Pomocowe interdyscyplinarne warsztaty i konsultacje dla rodzin / opiekunów osób przewlekle chorych” (realizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.)

1.07.2009 r. – 31.08.2009 r.

Program terapeutyczny dla chorych z uszkodzeniem mózgu – finansowany w całości przez Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym “Chronica”.

1.07.2008 r. – 31.12.2008 r.

„Prowadzenie grupowej i indywidualnej długoterminowej terapii osób z dysfunkcjami narządu ruchu i zaburzeniami funkcji poznawczych w Zakładzie Pielęgnacyjno–Opiekuńczym w Toruniu” w ramach programu. „PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe” (realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

2007 r.

świadczenie usług pielęgnacyjno–opiekuńczych i rehabilitacyjnych w Zakładzie Pielęgnacyjno–Opiekuńczym w Toruniu na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

od 2006 r.

udział w Toruńskich Dniach Opieki Długoterminowej poprzez upowszechnianie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat postępowania z osobą unieruchomioną i niepełnosprawną, udzielanie specjalistycznych porad, wykonywanie podstawowych badań fizykalnych, wykonywanie badań określających stopień niepełnosprawności intelektualnej.

JAK POMÓC?

Dla chorych, którym pomaga Stowarzyszenie Chronica, liczy się każda suma, bo jest to nie tylko pieniądz, ale i nadzieja. Nadzieja na życie. Dlatego bardzo liczymy na wsparcie finansowe z Państwa strony.

Numer konta:
mBank
89 1140 2004 0000 3002 7915 8165

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Środki, które od lat w ramach akcji 1% są nam ofiarowywane, w całości są przeznaczone ciężko chorym. Służą konkretnemu choremu…Przyczyniają się do jego nowego, lepszego życia… Dlatego bardzo liczymy na wsparcie w ramach akcji 1% – sens pomocy jest ogromny, a liczy się każda złotówka.

Mogą Państwo wesprzeć działalność Stowarzyszenia “Chronica” przekazując 1% kwoty należnego podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia!!!

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym “CHRONICA”

Ligi Polskiej 8
87-100 Toruń
NIP: 8792377835
KRS: 0000176163

 

Skip to content