Stowarzyszenie Chronica

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

Środki, które od lat w ramach akcji 1,5% są nam ofiarowywane, w całości są przeznaczone ciężko chorym. Służą konkretnemu choremu…Przyczyniają się do jego nowego, lepszego życia… Dlatego bardzo liczymy na wsparcie w ramach akcji 1,5% – sens pomocy jest ogromny, a liczy się każda złotówka.

Mogą Państwo wesprzeć działalność Stowarzyszenia “Chronica” przekazując 1,5% kwoty należnego podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia!!!

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym “CHRONICA”

Ligi Polskiej 8
87-100 Toruń
NIP: 8792377835
KRS: 0000176163

JAK POMÓC?

Dla chorych, którym pomaga Stowarzyszenie Chronica, liczy się każda suma, bo jest to nie tylko pieniądz, ale i nadzieja. Nadzieja na życie. Dlatego bardzo liczymy na wsparcie finansowe z Państwa strony.

Numer konta:
mBank
89 1140 2004 0000 3002 7915 8165

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym “Chronica” powstało w 2003 roku z inicjatywy pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu. Od 2004 roku Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.

Wszelkie działania Stowarzyszenia podejmowane są w ścisłej współpracy z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym i ukierunkowane na potrzeby osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów.

Cele Stowarzyszenia:

  • organizowanie kompleksowej terapii pacjentów przebywających w Zakładzie, a także pomoc tym chorym, którzy przebywają w domach,
  • szerzenie praktycznej i teoretycznej wiedzy na temat funkcjonowania osób przewlekle chorych, opieki i pielęgnacji
  • organizowanie kursów i specjalizacji dla personelu medycznego oraz szkoleń dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
  • od 2008 roku prowadzenie różnego rodzaju programów terapeutycznych dla chorych oraz ich opiekunów.

 DOTYCHCZAS STOWARZYSZENIE ZREALIZOWAŁO NASTĘPUJĄCE PROJEKTY:

Okres realizacji Nazwa projektu
1.05.2017 r. – 31.03.2018 r. „O krok do przodu” (realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
9.04.2016 r. – 22.10.2016 r. „Interdyscyplinarne warsztaty i konsultacje dla rodzin i opiekunów osób z chorobą Alzheimera (i innymi typami otępień)” (realizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.)
1.01.2015 r.  – 31.03.2017 r. „Szansa na powrót” – interdyscyplinarna terapia pacjentów z dysfunkcjami mózgu o różnej etiologii. (realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
11.04.2015 r. – 21.11.2015 r. „Interdyscyplinarne warsztaty i konsultacje dla rodzin i opiekunów osób z chorobą Alzheimera (i innymi typami otępień)” (realizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.)
13.04.2013 r. – 07.12.2013 r. „Interdyscyplinarne warsztaty i konsultacje dla rodzin i opiekunów osób z chorobą Alzheimera (i innymi typami otępień)” (realizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.)
1.03.2010 r. – 31.03.2013 r. „Kompleksowa terapia funkcji poznawczych i narządu ruchu chorych z uszkodzeniem mózgu oraz warsztaty terapeutyczne dla członków rodzin” (realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
1.04.2009 r. – 31.07.2009 r. Prowadzenie grupowej i indywidualnej długoterminowej terapii osób z dysfunkcjami narządu ruchu i zaburzeniami funkcji poznawczych w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Toruniu (realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego)
4.04.2009 r. – 24. 07.2009 r. “Pomocowe interdyscyplinarne warsztaty i konsultacje dla rodzin / opiekunów osób przewlekle chorych” (realizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.)
1.07.2009 r. – 31.08.2009 r. Program terapeutyczny dla chorych z uszkodzeniem mózgu – finansowany w całości przez Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym “Chronica”.
1.07.2008 r. – 31.12.2008 r. „Prowadzenie grupowej i indywidualnej długoterminowej terapii osób z dysfunkcjami narządu ruchu i zaburzeniami funkcji poznawczych w Zakładzie Pielęgnacyjno–Opiekuńczym w Toruniu” w ramach programu. „PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe” (realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
2007 r. świadczenie usług pielęgnacyjno–opiekuńczych i rehabilitacyjnych w Zakładzie Pielęgnacyjno–Opiekuńczym w Toruniu na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
od 2006 r. udział w Toruńskich Dniach Opieki Długoterminowej poprzez upowszechnianie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat postępowania z osobą unieruchomioną i niepełnosprawną, udzielanie specjalistycznych porad, wykonywanie podstawowych badań fizykalnych, wykonywanie badań określających stopień niepełnosprawności intelektualnej.

 

 

Skip to content