Terapia psychologiczna

Nasi specjaliści:

mgr Barbara Łukawska – absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog. Absolwentka rocznego szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej w  Warszawie, studiów podyplomowych z Opiniowania Sądowo – Psychologicznego w Warszawie, studiów podyplomowych z Psychologii Klinicznej na Akademii Medycznej
w Gdańsku. Wykładowca przedmiotów z zakresu psychologii na różnych kierunkach studiów. Prowadząca wiele szkoleń, kursów dla kadry pracującej z osobą przewlekle chorą. Aktywny uczestnik konferencji naukowych. Autorka programu środowiskowej opieki nad pacjentami z chorobą otępienną i ich rodzinami Centrum Consultor, realizowanego przez ZPO w latach 2018-2019. Autorka i koordynatorka wielu programów terapeutycznych realizowanych
w ZPO ze środków PFRON. Od stycznia 2020 roku koordynator Oddziału Dziennego Psychogeriatrycznego ZPO.

mgr Natalia Anna Pawlaczyk – absolwentka kierunków Pedagogika,  Kognitywistyka i Psychologia. Wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na kierunku Psychologia. Naukowo zainteresowana tematyką wsparcia funkcjonowania poznawczego u osób starszych, a także wczesną diagnozą chorób neurodegeneracyjnych.  Uczestnik szkoleń, konferencji i staży poświęconych poszerzaniu wiedzy z zakresu neuropsychologii.  Przez wiele lat członek grup akademickich zorientowanych na projektowanie treningów dla osób z problemami poznawczymi a także wolontariusz w ośrodkach lokalnych i zagranicznych wspierających osoby wykluczone społecznie.

mgr Jolanta Knap – absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog, socjoterapeuta.
Ukończyła studia podyplomowe z Psychoonkologii Klinicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu; Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej  w Centrum Psychologii Integralnej; Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej i Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym; Studium dla Psychologów Opiniowanie sądowo – psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci w Fundacji Dzieci Niczyje. Prowadziła zajęcia edukacyjne z zakresu psychologii dla pracowników socjalnych oraz personelu medycznego zakładów opieki długoterminowej. Od 2004 r. związana z ZPO, współpracowała przy realizacji projektów i programów finansowanych przez PFRON. Swój warsztat pracy systematycznie rozwija poprzez udział w szkoleniach i konferencjach naukowych.

Pomocą psychologiczną w ZPO są objęci pacjenci, jak też zainteresowani członkowie ich rodzin.

Do pacjentów kierujemy:

 • wsparcie psychologiczne,
 • psychoedukację,
 • diagnozę funkcjonowania poznawczego,
 • terapię funkcji poznawczych w formie:
  • stymulacji poznawczej,
  • terapii orientacji w rzeczywistości,
  • treningu pamięci np.

a) „papier/ołówek” – ćwiczenia w formie rebusów, łamigłówek, krzyżówek itp.

Polecamy materiały do pobrania i wykorzystania do ćwiczeń z pacjentem w domu:
https://www.lundbeck.com/pl/dla-pacjentow-i-rodzin/wiczenia-pamici
http://www.alzheimer-lodz.pl/pdf/zeszyt_1.pdf
http://www.alzheimer-lodz.pl/pdf/zeszyt_2.pdf
http://www.alzheimer-lodz.pl/pdf/zeszyt_3.pdf
http://www.alzheimer-lodz.pl/pdf/Trening%20ko

b) oprogramowania komputerowego:

 • CogniPlus – każdy program treningowy CogniPlus przeznaczony jest do treningu konkretnego deficytu. Oferowane są programy treningowe tylko dla funkcji poznawczych, o których na podstawie badań naukowych wiadomo, że poddają się treningowi. CogniPlus stworzono w oparciu aktualną o wiedzę naukową oraz najnowsze doniesienia z dziedziny psychologii pod kierunkiem specjalistów z obszaru neuropsychologii. Dostępnych jest 15 programów treningowych CogniPlus umożliwiających trening uwagi, trening pamięci, trening funkcji wykonawczych, trening percepcji wzrokowej i trening orientacji przestrzennej.
 • Reha Com jest instrumentem wspomagającym poprawę uwagi, pamięci i innych funkcji. Poprzez adaptację treningu do możliwości pacjenta, system dokładnie odpowiada jego potrzebom. To z kolei w optymalny sposób umożliwia poprawę funkcji mózgu. Oferuje wiele zróżnicowanych zadań i dostarcza pacjentów odpowiedniej motywacji.

Do rodzin pacjentów kierujemy:

 • wsparcie psychologiczne,
 • psychoedukację indywidualną oraz grupową w formie warsztatów,
 • treningi relaksacyjne.

Współpraca rodziny z psychologiem umożliwia zrozumienie choroby osoby bliskiej, pozwala uniknąć wielu trudności, które są skutkiem deficytów chorobowych pacjenta, ale też ułatwia poradzenie sobie z różnymi emocjami, jakich doświadcza opiekun.

Skip to content