Terapia zajęciowa

W naszych Oddziałach instruktorzy terapii zajęciowej prowadzą szeroko zakreśloną ergoterapię i arteterapię, które stanowią oddzielną formę rehabilitacji.

W ofercie terapeutycznej podopieczni mogą skorzystać z zajęć takich jak:

 • rękodzieło artystyczne (praca twórcza z materiałem),
 • artetarapia (oddziaływania sztuką),
 • biblioterapia (spotkania z książką),
 • choreoterapia (taniec, improwizacja muzyczna i ruchowa, klanza),
 • dramatoterapia (teatr i drama),
 • muzykoterapia (muzyka jako słuchanie, tworzenie, śpiewanie, granie),
 • poezjoterapia (poezja jako czytanie, recytowanie, pisanie wierszy),
 • estetoterapia (wrażenia zmysłowe i doznania),
 • sylwotearpia (kontakt z przyrodą za pośrednictwem Zimowego Ogrodu Terapeutycznego i    letniej Altany),
 • chromoterapia (terapeutyczna ekspozycja kolorystyczna),
 • socjoterapia (oddziaływania natury społecznej),
 • kinezyterapia (terapia ruchem, gimnastyka poranna, rozgrywki sportowe, spacery),
 • ludoterapia (gry i zabawy zespołowe),
 • relaksacja (jako element radzenia sobie ze stresem),
 • animaloterapia (terapia z udziałem zwierząt),
 • treningi funkcji poznawczych, 
 • integracja z różnymi środowiskami, dzięki którym tworzymy nowy potencjał intelektualny, kulturowy i społeczny. 

Wprowadzanie różnego rodzaju zajęć nie tylko aktywizuje osoby z otępieniem ale również stymuluje zachowane jeszcze zdolności poznawcze, pomaga w utrzymaniu praktycznych umiejętności, poprawia samopoczucie i łagodzi występujące zaburzenia zachowania.

Dla zainteresowanych opiekunów prowadzimy zajęcia w małych grupach – psycholog i terapeuta zajęciowy wraz z opiekunem i jego chorym – spotykają się wspólnie, by uczyć prawidłowej komunikacji czy też metod aktywizowania pacjenta. 

Skip to content