W dniu 31 stycznia 2020 r. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu świętował 20 lecie powstania.

Placówka powstała w 2000 r. w budynku po dawnym żłobku, w odpowiedzi na rosnące potrzeby w zakresie opieki długoterminowej. W dniu 19 października w 2004 r. Prezydent Torunia Michał Zaleski i Dyrektor ośrodka Grażyna Śmiarowska wmurowali kamień węgielny pod rozbudowę zakładu, jednocześnie nadając mu imię bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Część funduszy na rozbudowę pochodziła ze zbiórki prowadzonej wcześniej na budowę w Toruniu nowego szpitala im. ks. Jerzego Popiełuszki. Wobec niezrealizowania tej inwestycji fundacja zadecydowała o przekazaniu pieniędzy na rozbudowę ZPO.

Od czasu powstania zakład jest stale modernizowany i doposażany w nowoczesny sprzęt. W roku 2013, przy udziale funduszy unijnych, placówka została rozbudowana o ogród zimowy – miejsce terapii polisensorycznej. W 2020 r. również dzięki środkom unijnym została zakończona rozbudowa zakładu o dodatkową kondygnację oraz zmodernizowano oddział IV całodobowy.

Skip to content