Zamówienia publiczne - archiwum

Grudzień 2020

zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych - ZPO:ZP/28/2020:

>> Zapytania ofertowe w wersji WORD --> Dokument (21.12.2020)

>> Zapytania ofertowe w wersji PDF--> Dokument (21.12.2020)

>> Informacja z 31.12.2020r o wyborze oferty--> Dokument (31.12.2020)


zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych - ZPO:ZP/27/2020:

>> Zapytania ofertowe w wersji WORD --> Dokument (10.12.2020)

>> Zapytania ofertowe w wersji PDF--> Dokument (10.12.2020)

>> Informacja z 21.12.2020r o unieważnieniu postępowania --> Dokument (21.12.2020)

zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisowych IT oraz serwisu oprogramowania Infomedica i AMMS wraz z serwisem sprzętu komputerowego - ZPO:ZP/26/2020:

>> Ogłoszenie o zamówieniu w wersji WORD --> Dokument (09.12.2020)

>> Ogłoszenie o zamówieniu w wersji PDF--> Dokument (09.12.2020)

>> Informacja z 23.12.2020r o wyborze oferty --> Dokument (23.12.2020)

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu w zakresie świadczeń pielęgniarskich, konsultacji lekarskich z psychiatrii na oddziale pobytu dziennego i 5 oddziałach całodobowych, opieki medycznej, fizjoterapii, konsultacji lekarskich w dziedzinie rehabilitacji medycznej

>> Ogłoszenie o zamówieniu w wersji WORD --> Dokument (01.12.2020)

>> Ogłoszenie o zamówieniu w wersji PDF--> Dokument (01.12.2020)

>> Szczegółowe warunki konkursu ofert w wersji WORD --> Dokument (01.12.2020)

>> Szczegółowe warunki konkursu ofert w wersji PDF --> Dokument (01.12.2020)

>> Ogłoszenie z 23.12.2020r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert--> Dokument (23.12.2020)

zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów innych niż niebezpieczne nie posiadające właściwości zakaźnych" - ZPO:ZP/25/2020

>> Zapytania ofertowe w wersji WORD --> Dokument (01.12.2020)

>> Zapytania ofertowe w wersji PDF --> Dokument (01.12.2020)

>> Informacja z 14.12.2020r o wyborze ofert --> Dokument (14.12.2020)

Listopad 2020

zapytanie ofertowe na dostawę akcesoriów do układu oddechowego" - ZPO:ZP/23/2020:

>> Zapytania ofertowe w wersji WORD --> Dokument (26.11.2020)

>> Zapytania ofertowe w wersji PDF --> Dokument (26.11.2020)

>> Informacja z 14.12.2020r o wyborze ofert --> Dokument (14.12.2020)

>> Sprostowanie z 16.12.2020r. do informacji z 14.12.2020 r. o wyborze oferty --> Dokument (16.12.2020)

przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych oraz pieluchomajtek i innych wyrobów do pielęgnacji dorosłych pacjentów - ZPO:ZP/22/2020:

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (25.11.2020)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD --> Dokument (25.11.2020)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF --> Dokument (25.11.2020)

>> Odpowiedź z 01.12.2020r. na zapytania do SIWZ --> Dokument (01.12.2020)

>> Ujednolicony Zał. 2/1 do SIWZ - wersja WORD --> Dokument (01.12.2020)

>> Ujednolicony Zał. 2/1 do SIWZ - wersja PDF --> Dokument (01.12.2020)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 04.12.2020 r. --> Dokument (07.12.2020)

>> Informacja z 23.12.2020r o wyborze ofert --> Dokument (23.12.2020)

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu w zakresie konsultacji lekarskich z medycyny rodzinnej lub chorób wewn., konsultacji lekarskich z psychiatrii, konsultacji lekarskich z neurologii, konsultacji lekarskich z anestezjologii i intensywnej terapii, badań z medycyny pracy, badań laboratoryjnych i diagnostycznych

>> Ogłoszenie o zamówieniu w wersji WORD --> Dokument (18.11.2020)

>> Ogłoszenie o zamówieniu w wersji PDF --> Dokument (18.11.2020)

>> Szczegółowe warunki konkursu ofert w wersji WORD --> Dokument (18.11.2020)

>> Szczegółowe warunki konkursu ofert w wersji PDF --> Dokument (18.11.2020)

>> Ogłoszenie z 22.12.2020r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert--> Dokument (22.12.2020)

zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów innych niż niebezpieczne nie posiadające właściwości zakaźnych" - ZPO:ZP/21/2020:

>> Zapytania ofertowe w wersji WORD --> Dokument (18.11.2020)

>> Zapytania ofertowe w wersji PDF --> Dokument (18.11.2020)

>> Informacja z 30.11.2020r o unieważnieniu postępowania --> Dokument (30.11.2020)


zapytanie ofertowe na dostawę wanny pielęgnacyjnej z podnośnikiem kąpielowym dla pacjentów - 1 kpl. oraz koncentratorów tlenu - 3 szt." - ZPO:ZP/20/2020:

>> Zapytania ofertowe w wersji WORD --> Dokument (18.11.2020)

>> Zapytania ofertowe w wersji PDF --> Dokument (18.11.2020)

>> Pytania i odpowiedzi z 24.11.2020r. --> Dokument (24.11.2020)

>> Informacja z 30.11.2020r o wyborze oferty --> Dokument (30.11.2020)

Październik 2020

przetarg nieograniczony na dostawę rękawic diagnostycznych, akcesoriów do układu oddechowego, fartuchów ochronnych, środków ochrony indywidualnej - ZPO:ZP/19/2020"

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (16.10.2020)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD --> Dokument (16.10.2020)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD --> Dokument (16.10.2020)

>> Odpowiedź z 22.10.2020r. na zapytania do SIWZ. --> Dokument (22.10.2020)

>> Ujednolicone Zał. 2/1 - 2/4 do SIWZ - wersja WORD. --> Dokument (22.10.2020)

>> Ujednolicone Zał. 2/1 - 2/4 do SIWZ - wersja PDF. --> Dokument (22.10.2020)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 26.10.2020 r. --> Dokument (26.10.2020)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 26.10.2020 r. z poprawioną omyłką pisarską --> Dokument (28.10.2020)

>> Informacja z 13.11.2020 r. o wyborze ofert w Zadaniu Nr 3 i Nr 4 oraz unieważnieniu przetargu w części dotyczącej Zadania Nr 1 --> Dokument (13.11.2020)

>> Informacja z 19.11.2020 r. o unieważnieniu przetargu w części dotyczącej Zadania Nr 2 --> Dokument (19.11.2020)

zapytanie ofertowe na wyłonienie audytora do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu za 2020r. i 2021 r." - ZPO:ZP/18/2020

>> Zapytania ofertowe w wersji WORD --> Dokument (01.10.2020)

>> Zapytania ofertowe w wersji PDF --> Dokument (01.10.2020)

>> Informacja z 19.11.2020 r. o wyborze oferty --> Dokument (19.11.2020)

Sierpień 2020

zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych - ZPO:ZP/16/2020

>> Zapytanie ofertowe w wersji WORD --> Dokument (21.08.2020)

>> Zapytanie ofertowe w wersji PDF --> Dokument (21.08.2020)

>> Odpowiedź z 27.08.2020r. na zapytania ze zmienionym Zał. Nr 2 - wersja WORD --> Dokument (27.08.2020)

>> Odpowiedź z 27.08.2020r. na zapytania ze zmienionym Zał. Nr 2 - wersja PDF --> Dokument (27.08.2020)

>> Informacja z 11.09.2020r. o wyborze oferty --> Dokument (11.09.2020)

Lipiec 2020

przetarg nieograniczony na dostawę serwera, komputerów stacjonarnych z monitorami - ZPO:ZP/12/2020

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (16.07.2020)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD --> Dokument (16.07.2020)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF --> Dokument (16.07.2020)

>> Odpowiedź z 21.07.2020r. na zapytania do SIWZ--> Dokument (21.07.2020)

>> Ogłoszenie z 21.07.2020r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu --> Dokument (21.07.2020)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 27.07.2020r. --> Dokument (27.07.2020)

>> Informacja z 03.09.2020r. o wyborze oferty --> Dokument (03.09.2020)

zapytanie ofertowe na dostawę klimatyzatorów - 2 szt. ZPO:ZP/15/2020

>> Zapytanie ofertowe w wersji WORD --> Dokument (13.07.2020)

>> Zapytanie ofertowe w wersji PDF --> Dokument (13.07.2020)

>> Informacja z 27.07.2020r. o wyborze oferty --> Dokument (27.07.2020)

przetarg nieograniczony na dostawę środków ochrony indywidualnej - ZPO:ZP/14/2020

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (10.07.2020)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD --> Dokument (10.07.2020)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF --> Dokument (10.07.2020)

>> Odpowiedź z 16.07.2020r. na zapytania do SIWZ z informacją o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert --> Dokument (16.07.2020)

>> Odpowiedź z 16.07.2020r. oz mianie ogłoszenia o zamówieniu --> Dokument (16.07.2020)

>> ujednolicona wersja SIWZ po zmianach w dniu 16.07.2020r. - wersja WORD --> Dokument (16.07.2020)

>> ujednolicona wersja SIWZ po zmianach w dniu 16.07.2020r. - wersja PDF --> Dokument (16.07.2020)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.07.2020 r--> Dokument (23.07.2020)

>> Informacja z 26.08.2020 r. o unieważnieniu przetargu w części dot. Zadania Nr 2--> Dokument (26.07.2020)

>> Informacja z 08.09.2020 r. o wyborze oferty w Zadaniu Nr 1 i Nr 3--> Dokument (08.09.2020)

Czerwiec 2020

zapytanie ofertowe na dostawę klimatyzatorów - 2 szt. i wózka bemarowego z pojemnikami GN- 1 kpl. - ZPO:ZP/13/2020

>> Zapytanie ofertowe w wersji WORD --> Dokument (30.06.2020)

>> Zapytanie ofertowe w wersji PDF --> Dokument (30.06.2020)

>> Informacja z 13.07.2020r. o wyborze oferty w Zadaniu Nr 2 i unieważnieniu postępowania w Zadaniu Nr 1 --> Dokument (13.07.2020)

zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku przez okres 12 miesięcy - ZPO:ZP/11/2020

>> Zapytanie ofertowe w wersji WORD --> Dokument (30.06.2020)

>> Zapytanie ofertowe w wersji PDF --> Dokument (30.06.2020)

>> Odpowiedź z 07.07.2020r na zapytania z informacją o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert --> Dokument (07.07.2020)

>> Informacja z 14.07.2020r. o wyborze oferty w Zadaniu Nr 1 i unieważnieniu postępowania w Zadaniu Nr 2 --> Dokument (14.07.2020)


konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu w zakresie: konsultacji lekarskich z anestezjologii i intensywnej terapii, fizjoterapii, psychologii

>> Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenia zdrowotne --> Dokument (30.06.2020)

>> Szczegółowe warunki konkursu ofert w wersji WORD --> Dokument (30.06.2020)

>> Szczegółowe warunki konkursu ofert w wersji PDF --> Dokument (30.06.2020)

>> Odpowiedź z 07.07.2020r na zapytania z informacją o zmianie szczegółowych warunków konkursu ofert i ogłoszenia o zamówieniu na świadczenia zdrowotne --> Dokument (07.07.2020)

>> Informacja z 21.07.2020r. o częściowym rozstrzygnięciu konkursu ofert tj. wyborze oferty / unieważnieniu konkursu wg określonej treści-> Dokument (21.07.2020)

>> Informacja z 10.08.2020r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert w pozostałej części tj. wyborze oferty w zakresie fizjoterapii - Zad. Nr 2: część 1 – jedna osoba-> Dokument (10.08.2020)


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w granicach norm sanitarno-epidemiologicznych na terenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu - ZPO:ZP/10/2020

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (09.06.2020)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD --> Dokument (09.06.2020)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF --> Dokument (09.06.2020)

>> Odpowiedź z 16.06.2020r na zapytania do SIWZ --> Dokument (16.06.2020)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.06.2020r. --> Dokument (19.06.2020)

>> Informacja o wyborze oferty z dnia 08.07.2020r. --> Dokument (08.07.2020)

Zapytanie cenowe na dostawę ciśnieniomierzy lekarskich, zmywarki do naczyń, sprzętu biurowego do wyposażenia w ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn. "Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego - ZPO:ZP/9/2020

>> Zapytanie cenowe w wersji PDF --> Dokument (02.06.2020)

>> Informacja o omyłce pisarskiej w zapytaniu cenowym --> Dokument (03.06.2020)

>> Zapytanie cenowe w wersji edytowalnej - po poprawienie omyłki pisarskiej w dacie składania ofert --> Dokument (03.06.2020)

>> Informacja o wyniku postępowania z 16.06.2020r. --> Dokument (16.06.2020)

Maj 2020

Przetarg nieograniczony na dostawę leków do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu - ZPO:ZP/8/2020

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (26.05.2020)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja WORD --> Dokument (26.05.2020)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja PDF --> Dokument (26.05.2020)

>> Odpowiedź z 02.06.2020r na zapytania do SIWZ --> Dokument (02.06.2020)

>> Odpowiedź z 04.06.2020r. za zapytania do SIWZ z informacją o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert --> Dokument (04.06.2020)

>> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu --> Dokument (04.06.2020)

>> Informacja z 05.06.2020r. o zmianie (wyjaśnieniu) SIWZ w poz. 525 --> Dokument (05.06.2020)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.06.2020 r --> Dokument (08.06.2020)

>> Informacja z 26.06.2020r. o wyborze oferty --> Dokument (26.06.2020)

Kwiecień 2020

Przetarg nieograniczony na dostawę leków i płynów infuzyjnych do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu - ZPO:ZP/7/2020

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (30.04.2020)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja WORD --> Dokument (30.04.2020)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja PDF --> Dokument (30.04.2020)

>> Odpowiedź na zapytania SIWZ --> Dokument (08.05.2020)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.05.2020 --> Dokument (12.05.2020)

>> Informacja z 19.05.2020r. o unieważnieniu postępowaniu w części dot. Zadania Nr 1(dostawa leków) --> Dokument (19.05.2020)

>> Informacja z 29.05.2020r. o wyborze oferty w części dot. Zadania Nr 2 (dostawa płynów infuzyjnych) --> Dokument (29.05.2020)


Marzec 2020

Postępowanie w trybie zasady konkurencyjności na dostawę drobnego sprzętu technicznego do wyposażenia w ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01 04 0097/17 pn. "Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego - ZPO:ZP/6/2020

>> Informacja o zamówieniu --> Dokument (24.03.2020)

>> Zapytanie ofertowe z Zał. Nr 1 - 6 - drobny sprzęt tech. - wersja WORD --> Dokument (24.03.2020)

>> Zapytanie ofertowe z Zał. Nr 1 - 6 - drobny sprzęt tech. - wersja PDF --> Dokument (24.03.2020)

>> Informacja o wyniku postępowania z 23.04.2020r. --> Dokument (23.04.2020)

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01 04 0097/17 pn. " Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego - ZPO:ZP/5/2020

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (18.03.2020)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD --> Dokument (18.03.2020)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF --> Dokument (18.03.2020)

>> Odpowiedź z 23.03.2020r. na zapytania do SIWZ --> Dokument (23.03.2020)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 27.03.2020 --> Dokument (27.03.2020)

>> Informacja z 15.05.2020r. o wyborze ofert w Zad. Nr 1 i 2 oraz unieważnieniu postępowania w Zadaniu nr 3 --> Dokument (15.05.2020)

KONKURS OFERT :
na wykonanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu w zakresie: świadczeń pielęgniarskich, opieki medycznej i konsultacji lekarskich z pulmonologii

>> Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie zdrowotne --> Dokument (10.03.2020)

>> Szczegółowe warunki konkursu w wersji WORD --> Dokument (10.03.2020)

>> Szczegółowe warunki konkursu w wersji PDF --> Dokument (10.03.2020)

>> Informacja z dnia 27.03.2020 r o wyborze oferty --> Dokument (27.03.2020)


ZAPYTANIE OFERTOWE :
na świadczenie usług w zakresie serwisu aparatury medycznej - ZPO:ZP/3/2020

>> Zapytanie ofertowe w wersji WORD --> Dokument (04.03.2020)

>> Zapytanie ofertowe w wersji PDF --> Dokument (04.03.2020)

>> Informacja o wyborze oferty z dnia 16.03.2020 --> Dokument (16.03.2020)


Luty 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na świadczenie usług transportu sanitarnego - ZPO:ZP/2/2020

>> Zapytanie ofertowe w wersji WORD --> Dokument (18.02.2020)

>> Zapytanie ofertowe w wersji PDF --> Dokument (18.02.2020)

>> Informacja o wyborze oferty z dnia 27.02.2020 --> Dokument (27.02.2020)


Styczeń 2020

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01 04 0097/17 pn. " Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego - ZPO:ZP/1/2020

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (28.01.2020)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków w wersji PDF --> Dokument (28.01.2020)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków w wersji WORD --> Dokument (28.01.2020)

>> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu --> Dokument (04.02.2020)

>> odpowiedź z 04.02.2020r. na zapytania do SIWZ z informacją o przesunięciu terminu
składania i otwarcia ofert + poprawiony Zał. Nr 3/1 do SIWZ (wersja WORD)
-->
Dokument (04.02.2020)

>> odpowiedź z 04.02.2020r. na zapytania do SIWZ z informacją o przesunięciu terminu
składania i otwarcia ofert + poprawiony Zał. Nr 3/1 do SIWZ (wersja PDF)
-->
Dokument (04.02.2020)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 10.02.2020r. --> Dokument (10.02.2020)

>> Informacja z 20.02.2020r. o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej Zadania Nr 1, Nr 2, Nr 4 --> Dokument (20.02.2020)

>> Informacja z 18.03.2020r. o wyborze ofert w części dotyczącej Zadania Nr 3 i Nr 5 --> Dokument (18.03.2020)

KONKURS OFERT:
na wykonanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu w zakresie: świadczeń pielęgniarskich, konsultacji lekarskich z pulmonologii, psychologii, konsultacji lekarskich z psychiatrii

>> Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie zdrowotne --> Dokument (10.01.2020)

>> Szczegółowe warunki konkursu w wersji PDF --> Dokument (10.01.2020)

>> Szczegółowe warunki konkursu w wersji WORD --> Dokument (10.01.2020)

>> Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert z dnia 24.01.2020r. --> Dokument (24.01.2020)

Grudzień 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na świadczenie usług serwisowych aparatury medycznej - ZPO:ZP/23/2019

>> Zapytanie ofertowe w wersji WORD --> Dokument (12.12.2019)

>> Zapytanie ofertowe w wersji PDF --> Dokument (12.12.2019)

>> Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 31.12.2019 --> Dokument (31.12.2019)

>> Informacja z dnia 3.01.2020 o wyborze oferty - zmiana --> Dokument (03.01.2020)

KONKURS OFERT:
na wykonanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu w zakresie: świadczeń pielęgniarskich, opieki medycznej, konsultacji lekarskich z anestezjologii i instensywnej terapii, konsultacji lekarskich z pulmunologii, logopedii, fizjoterapii, psychologii

>> Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie zdrowotne --> Dokument (04.12.2019)

>> Szczegółowe warunki konkursu w wersji PDF --> Dokument (04.12.2019)

>> Szczegółowe warunki konkursu w wersji WORD --> Dokument (04.12.2019)

>> Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert z dnia 23.12.2019 r. --> Dokument (23.12.2019)

Listopad 2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY:
na dostawę mebli medycznych oraz mebli biurowo-socjalnych w ramach realizacji projektu
RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn. "Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu,
przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego" - ZPO:ZP/22/2019

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (15.11.2019)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD --> Dokument (15.11.2019)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF --> Dokument (15.11.2019)

>> inf. z 19.11.2019 o sprost. (zmianie) SIWZ w wersji PDF --> Dokument (19.11.2019)

>> poprawiony 19.11.2019 Zał. Nr 2-2 do SIWZ w wersji WORD --> Dokument (19.11.2019)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 25.11.2019r. --> Dokument (25.11.2019)

>> Informacja z dnia 10.12.2019 r. o wyborze najkorzystniejszych ofert --> Dokument (10.12.2019)

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na świadczenie usług transportu sanitarnego - ZPO:ZP/21/2019

>> Zapytanie ofertowe w wersji WORD --> Dokument (13.11.2019)

>> Zapytanie ofertowe w wersji PDF --> Dokument (13.11.2019)

>> Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 28.11.2019r. --> Dokument (28.11.2019)

Październik 2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY:
na dostawy produktów mleczarskich - ZPO:ZP/20/2019

>> Ogłoszenie o zamówieniu 615738-N-2019 --> Dokument (28.10.2019)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZPO:ZP/20/2019 w wersji WORD --> Dokument (28.10.2019)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZPO:ZP/20/2019 w wersji PDF --> Dokument (28.10.2019)

>> Informacja z otwarcia w dniu 07.11.2019r. --> Dokument (07.11.2019)

>> Informacja z dnia 14.11.2019 o wyborze oferty --> Dokument (14.11.2019)

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na dostawę rękawic diagnostycznych i chirurgicznych - ZPO:ZP/18/2019

>> Zapytanie ofertowe w wersji WORD --> Dokument (01.10.2019)

>> Zapytanie ofertowe w wersji PDF --> Dokument (01.10.2019)

>> Wyjaśnienia z dnia 4.10.2019r. do zapytania ofertowego w wersji PDF --> Dokument (04.10.2019)

>> Wyjaśnienia z dnia 7.10.2019r. do zapytania ofertowego w wersji PDF --> Dokument (07.10.2019)

>> Informacja z dnia 16.10.2019 o wyborze oferty --> Dokument (16.10.2019)

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na dostawę warzyw mrożonych - ZPO:ZP/17/2019

>> Zapytanie ofertowe w wersji WORD --> Dokument (01.10.2019)

>> Zapytanie ofertowe w wersji PDF --> Dokument (01.10.2019)

>> Informacja z dnia 16.10.2019 o wyborze oferty --> Dokument (16.10.2019)

Sierpień 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na dostawę artykułów spożywczych - ZPO:ZP/16/2019

>> Zapytanie ofertowe w wersji WORD --> Dokument (20.08.2019)

>> Zapytanie ofertowe w wersji PDF --> Dokument (20.08.2019)

>> Odpowiedź z 27.08.2019 na zapytania, z poprawionym Zał. nr 2 - wersja PDF --> Dokument (27.08.2019)

>> Odpowiedź z 27.08.2019 na zapytania, z poprawionym Zał. nr 2 - wersja WORD --> Dokument (27.08.2019)

>> Informacja z dnia 11.09.2019 o wyborze oferty --> Dokument (11.09.2019)

PRZETARG NIEOGRANICZONY:
na dostawę ssaka medycznego, koncentratorów tlenu, materacy przeciwodleżynowych, wózków inwalidzkich - ZPO:ZP/15/2019

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (16.08.2019)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD --> Dokument (16.08.2019)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF --> Dokument (16.08.2019)

>> Odpowiedź z 16.08.2019 na zapytanie do SIWZ z informacją o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - wersja PDF --> Dokument (22.08.2019)

>> Odpowiedź z 16.08.2019 na zapytanie do SIWZ z informacją o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - wersja WORD --> Dokument (22.08.2019)

>> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu --> Dokument (22.08.2019)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.08.2019r. --> Dokument (28.08.2019)

>> Informacja o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej Zadania Nr 4 (dostawa wózków inwalidzkich - 3 szt.) --> Dokument (01.10.2019)

>> Informacja z 09.10.2019r. o wyborze najkorzystniejszych ofert w Zadaniu Nr 1, Nr 2, Nr 3 --> Dokument (09.10.2019)

Czerwiec 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na dostawę pieczywa.

>> Zapytanie ofertowe w wersji WORD --> Dokument (19.06.2019)

>> Zapytanie ofertowe w wersji PDF --> Dokument (19.06.2019)

>> Informacja z dnia 28.06.2019 o wyborze oferty --> Dokument (28.06.2019)

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na dostawę klimatyzatorów - 3 szt. z montażem i instalacją.

>> Zapytanie ofertowe w wersji WORD --> Dokument (10.06.2019)

>> Zapytanie ofertowe w wersji PDF --> Dokument (10.06.2019)

>> Informacja z dnia 03.07.2019 o wyborze oferty --> Dokument (03.07.2019)

PRZETARG NIEOGRANICZONY:
na świadczenie usług w zakresie sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w granicach norm sanitarno-epidemiologicznych na terenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu - ZPO:ZP/12/2019.

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (06.06.2019)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD --> Dokument (06.06.2019)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF --> Dokument (06.06.2019)

>> Odpowiedź z 12.06.2019 na zapytanie do SIWZ z informacją o zmianie terminu składania i otwarcia ofert --> Dokument (12.06.2019)

>> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu --> Dokument (12.06.2019)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 17.06.2019 --> Dokument (17.06.2019)

>> Informacja z dnia 15.07.2019r. o wyborze najkorzystniejszej oferty --> Dokument (15.07.2019)

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku przez okres 12 miesięcy.

>> Zapytanie ofertowe w wersji WORD --> Dokument (03.06.2019)

>> Zapytanie ofertowe w wersji PDF --> Dokument (03.06.2019)

>> Odpowiedź z 11.06.2019 na zapytania, z informacją o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert --> Dokument (11.06.2019)

>> Zmienione zapytanie ofertowe z podziałem na 2 zadania --> Dokument (11.06.2019)

>> Informacja z dnia 01.07.2019 o wyborze oferty --> Dokument (01.07.2019)

Maj 2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY:
na dostawę mięsa i wędlin - ZPO:ZP/10/2019.

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (31.05.2019)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD --> Dokument (31.05.2019)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF --> Dokument (31.05.2019)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 10.06.2019 --> Dokument (10.06.2019)

>> Informacja z dnia 03.07.2019 o wyborze najkorzystniejszej oferty --> Dokument (03.07.2019)

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na wykonanie „dodatkowych” świadczeń opieki zdrowotnej przez fizjoterapeutę, logopedę, terapeutę zajęciowego na rzecz chorych z chorobą otępienną i ich opiekunów w ramach projektu numer POWR.04.01.00-00-DI01/17 pt. „Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów”.

>> Zapytanie ofertowe w wersji WORD --> Dokument (07.05.2019)

>> Zapytanie ofertowe w wersji PDF --> Dokument (07.05.2019)

>> Informacja o wyborze ofert z dnia 27.05.2019 --> Dokument (27.05.2019)

Kwiecień 2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY:
na dostawę leków i płynów infuzyjnych dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu - ZPO:ZP/8/2019.

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (09.04.2019)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD --> Dokument (09.04.2019)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF --> Dokument (09.04.2019)

>> Odpowiedź z 15.04.2019 na zapytania do SIWZ --> Dokument (15.04.2019)

>> Odpowiedź z 16.04.2019 na zapytania do SIWZ z informacją o zmianie terminu składania i otwarcia ofert --> Dokument (16.04.2019)

>> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu --> Dokument (16.04.2019)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.04.2019 --> Dokument (23.04.2019)

>> Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert z dnia 15.05.2019 --> Dokument (15.05.2019)

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na konsultacje prawne dla osób chorych na otępienie i ich opiekunów oraz warsztaty dla opiekunów osób chorych na otępienie na potrzeby realizacji projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” w ramach projektu numer POWR.04.01.00-00-DI01/17 pt. „Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów".

>> Zapytanie ofertowe w wersji WORD --> Dokument (09.04.2019)

>> Zapytanie ofertowe w wersji PDF --> Dokument (09.04.2019)

>> Ogłoszenie z 17.04.2019 o wyborze oferty --> Dokument (17.04.2019)

Marzec 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie (nadbudowie) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego, w ramach projektu numer RPKP.06.01.01-04-0097/17.

>> Zapytanie ofertowe w wersji WORD --> Dokument (25.03.2019)

>> Zapytanie ofertowe w wersji PDF --> Dokument (25.03.2019)

>> Ogłoszenie z 28.03.2019 o wyborze oferty --> Dokument (28.03.2019)

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na dostawę urządzeń sieci teleinformatycznej z montażem.

>> Zapytanie ofertowe w wersji WORD --> Dokument (21.03.2019)

>> Zapytanie ofertowe w wersji PDF --> Dokument (21.03.2019)

>> Ogłoszenie z 03.04.2019 o wyborze oferty --> Dokument (03.04.2019)

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz zamieszczenie ogłoszeń w prasie dla Zamawiającego na potrzeby realizacji inwestycji, polegającej na rozbudowie (nadbudowie) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ulicy Ligi Polskiej 8, wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego, w ramach projektu nr RPKP.06.01.01-04-0097/17.

>> Zapytanie ofertowe w wersji PDF --> Dokument (12.03.2019)

>> Zapytanie ofertowe w wersji WORD --> Dokument (12.03.2019)

>> Ogłoszenie z 25.03.2019 o wyniku (rozstrzygnięciu) w/w postępowania, tj. wyborze oferty w Zadaniu nr 2 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania nr 1 --> Dokument (25.03.2019)

PRZETARG NIEOGRANICZONY:
na świadczenie usług w zakresie prania bielizny i odzieży medycznej oraz wynajmu i prania bielizny pościelowej dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu - ZPO:ZP/3/2019.

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (05.03.2019)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD --> Dokument (05.03.2019)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF --> Dokument (05.03.2019)

>> Odpowiedzi z 11.03.2019 r. na zapytania do SIWZ --> Dokument (11.03.2019)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.03.2019 r. --> Dokument (14.03.2019)

>> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.03.2019 r. --> Dokument (25.03.2019)

Styczeń 2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY:
na dostawę produktów do żywienia doustnego oraz produktów do żywienia dojelitowego i sprzętu medycznego do ich podaży - ZPO:ZP/2/2019.

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (31.01.2019)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD --> Dokument (31.01.2019)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF --> Dokument (31.01.2019)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.02.2019 --> Dokument (08.02.2019)

>> Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, z jednoczesnym przedłużeniem wniesionego wadium --> Dokument (04.03.2019)

>> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.03.2019 r. --> Dokument (14.03.2019)

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na wykonanie obsługi metodologicznej procesu i ewaluacji na potrzeby realizacji projektu numer POWR.04.01.00-00-DI01/17 pt. "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów".

>> Zapytanie ofertowe w wersji PDF --> Dokument (03.01.2019)

>> Zapytanie ofertowe w wersji WORD --> Dokument (03.01.2019)

>> Ogłoszenie o wyborze oferty z 15.01.2019 --> Dokument (15.01.2019)

Grudzień 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na wykonanie obsługi metodologicznej procesu i ewaluacji na potrzeby realizacji projektu numer POWR.04.01.00-00-DI01/17 pt. "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów".

>> Zapytanie ofertowe w wersji PDF --> Dokument (13.12.2018)

>> Zapytanie ofertowe w wersji WORD --> Dokument (13.12.2018)

>> Zmiana (sprostowanie) zapytania ofertowego z dnia 17.12.2018 --> Dokument (17.12.2018)

>> Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 28.12.2018 --> Dokument (28.12.2018)

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na świadczenie usług serwisowych IT oraz serwisu oprogramowania Infomedica i AMMS wraz z serwisem sprzętu komputerowego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Toruniu.

>> Zapytanie ofertowe w wersji PDF --> Dokument (13.12.2018)

>> Zapytanie ofertowe w wersji WORD --> Dokument (13.12.2018)

>> Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 28.12.2018 --> Dokument (28.12.2018)

PRZETARG NIEOGRANICZONY:
na wykonanie rozbudowy (nadbudowy) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego - ZPO:ZP/17/2018.

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (13.12.2018)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD --> Dokument (13.12.2018)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF --> Dokument (13.12.2018)

>> Dokumentacja techniczna --> Dokument (13.12.2018)

>> Zmiana (sprostowanie) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17.12.2018 --> Dokument (17.12.2018)

>> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 17.12.2018 --> Dokument (17.12.2018)

>> Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 20.12.2018 w zakresie wydłużenia maksymalnego terminu wykonania zamówienia - wersja PDF --> Dokument (20.12.2018)

>> Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 20.12.2018 w zakresie wydłużenia maksymalnego terminu wykonania zamówienia - wersja edytowalna --> Dokument (20.12.2018)

>> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.12.2018 --> Dokument (20.12.2018)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 04.01.2019 --> Dokument (04.01.2019)

>> Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, z jednoczesnym przedłużeniem wniesionego wadium --> Dokument (28.01.2019)

>> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.03.2019 --> Dokument (12.03.2019)

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na świadczenie usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów innych niż niebezpieczne nie posiadające właściwości zakaźnych.

>> Zapytanie ofertowe w wersji PDF --> Dokument (06.12.2018)

>> Zapytanie ofertowe w wersji WORD --> Dokument (06.12.2018)

>> Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 18.12.2018 --> Dokument (18.12.2018)

KONKURS OFERT:
na wykonanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu w zakresie: świadczeń pielęgniarskich, konsultacji lekarskich z psychiatrii na oddziale pobytu dziennego i oddziale całodobowym, opieki medycznej, fizjoterapii, konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej, terapii zajęciowej.

>> Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie zdrowotne --> Dokument (06.12.2018)

>> Szczegółowe warunki konkursu w wersji WORD --> Dokument (06.12.2018)

>> Szczegółowe warunki konkursu w wersji PDF --> Dokument (06.12.2018)

>> Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu z 16.01.2019 --> Dokument (16.01.2019)

Listopad 2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY:
na dostawę materiałów opatrunkowych oraz pieluchomajtek i innych wyrobów do pielęgnacji dorosłych pacjentów.

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (27.11.2018)

>> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu --> Dokument (27.11.2018)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD --> Dokument (27.11.2018)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF --> Dokument (27.11.2018)

>> Informacja o zmianie SIWZ z dnia 28.11.2018 --> Dokument (28.11.2018)

>> Odpowiedzi z 04.12.2018 na zapytania do SIWZ --> Dokument (04.12.2018)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 07.12.2018 --> Dokument (07.12.2018)

>> Informacja o wyborze ofert z dnia 21.12.2018 --> Dokument (21.12.2018)

PRZETARG NIEOGRANICZONY:
na wykonanie rozbudowy (nadbudowy) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego.

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (20.11.2018)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD --> Dokument (20.11.2018)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF --> Dokument (20.11.2018)

>> Dokumentacja techniczna --> Dokument (20.11.2018)

>> Odpowiedzi z 03.12.2018 na zapytania do SIWZ --> Dokument (03.12.2018)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 07.12.2018 --> Dokument (07.12.2018)

>> Informacja z dnia 10.12.2018 o unieważnieniu postępowania --> Dokument (10.12.2018)

Październik 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na wykonanie robót w zakresie wymiany centrali wentylacyjnej z chłodnicą oraz doposażenie w agregat chłodniczy dla kuchni w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

>> Zapytanie ofertowe --> Dokument (11.10.2018)

>> Projekt budowlany --> Dokument (11.10.2018)

>> Rzut i przekrój dachu --> Dokument (11.10.2018)

>> Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych --> Dokument (11.10.2018)

>> Przedmiar instalacji wentylacji--> Dokument (11.10.2018)

>> Przedmiar części budowlanej --> Dokument (11.10.2018)

>> Odpowiedzi z dnia 16.10.2018 r. na zapytania do zapytania ofertowego --> Dokument (16.10.2018)

>> Odpowiedzi z dnia 18.10.2018 r. na zapytania do zapytania ofertowego --> Dokument (18.10.2018)

>> Informacja o wyborze oferty --> Dokument (23.10.2018)

Czerwiec 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na wymianę oraz regulację stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

>> Zapytanie ofertowe --> Dokument (28.06.2018)

>> Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania --> Dokument (11.07.2018)

PRZETARG:
na świadczenie usług w zakresie sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w granicach norm sanitarno-epidemiologicznych na terenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (6.06.2018)

>> Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia --> Dokument (6.06.2018)

>> Odpowiedzi z 12.06.2018r. na zapytania do SIWZ --> Dokument (12.06.2018)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 15.06.2018r. --> Dokument (15.06.2018)

>> Informacja o wyborze oferty --> Dokument (16.07.2018)

Kwiecień 2018

KONKURS OFERT:
na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Toruniu w zakresie: świadczeń pielęgniarskich, konsultacji lekarskich z psychiatrii na oddziale pobytu dziennego i oddziale całodobowym, opieki medycznej

>> Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenia zdrowotne --> Dokument (27.04.2018)

>> Szczegółowe warunki konkursu ofert --> Dokument (27.04.2018)

>> Informacja o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu na dzień 04.06.2018r. --> Dokument (25.05.2018)

>> Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert --> Dokument (04.06.2018)

PRZETARG:
na dostawę leków i płynów infuzyjnych dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (12.04.2018)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia --> Dokument (12.04.2018)

>> Odpowiedź z 17.04.2018r. na zapytania do SIWZ --> Dokument (17.04.2018)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.04.2018 r. --> Dokument (20.04.2018)

>> Informacja o wyborze ofert w dniu 11.05.2018 r. --> Dokument (11.05.2018)

>> Informacja o poprawieniu omyłki pisarskiej w informacji o wyborze ofert --> Dokument (15.05.2018)

Grudzień 2017

POSTĘPOWANIE:
prowadzone w trybie „rozeznania rynku” na świadczenie usług cateringowych na potrzeby realizacji projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” w ramach projektu numer POWR.04.01.00-00-DI01/17 pt. „Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów”.

>> Ogłoszenie --> Dokument (29.12.2017)

>> Informacja o wyborze oferty --> Dokument (12.01.2018)

POSTĘPOWANIE:
prowadzone w trybie „rozeznania rynku” na konsultacje prawne dla osób chorych na otępienie i ich opiekunów oraz warsztaty dla opiekunów osób chorych na otępienie na potrzeby realizacji projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” w ramach projektu numer POWR.04.01.00-00-DI01/17 pt. „Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów”.

>> Ogłoszenie --> Dokument (21.12.2017)

>> Informacja o wyborze oferty --> Dokument (5.01.2018)

Listopad 2017

KONKURS OFERT:
na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Toruniu w zakresie: konsultacji lekarskich z medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych, konsultacji lekarskich z psychiatrii, konsultacji lekarskich z neurologii, konsultacji lekarskich z anestezjologii i intensywnej terapii, terapii z zakresu neurologopedii, badań z zakresu medycyny pracy, badań laboratoryjnych
i diagnostycznych.”

>> Ogłoszenie o konkursie --> Dokument (23.11.2017)

>> Szczegółowe warunki konkursu --> Dokument (23.11.2017)

>> Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert --> Dokument (15.12.2017)

>> Sprostowanie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert --> Dokument (02.02.2018)

KONKURS OFERT:
na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza psychiatrę, fizjoterapeutę, logopedę, terapeutę zajęciowego, opiekuna medycznego, psychoterapeutę na rzecz chorych z chorobą otępienną i ich opiekunów
w ramach projektu numer POWER.04.01.00-00-D005/15 pt „Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów"

>> Ogłoszenie o konkursie --> Dokument (21.11.2017)

>> Szczegółowe warunki konkursu --> Dokument (21.11.2017)

>> Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert --> Dokument (15.12.2017)

>> Informacja o poprawieniu omyłki pisarskiej w numerze projektu --> Dokument (29.12.2017)

KONKURS OFERT:
na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza psychiatrę, fizjoterapeutę, logopedę, terapeutę zajęciowego, opiekuna medycznego, psychoterapeutę na rzecz chorych z chorobą otępienną i ich opiekunów
w ramach projektu numer POWER.04.01.00-00-D005/15 pt „Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów"

>> Ogłoszenie o konkursie --> Dokument (9.11.2017)

>> Szczegółowe warunki konkursu --> Dokument (9.11.2017)

>> Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert --> Dokument (20.11.2017)

>> Informacja o poprawieniu omyłki pisarskiej w numerze projektu --> Dokument (29.12.2017)

Październik 2017

NOWY PRZETARG:
na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego do pracowni funkcji poznawczych

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (31.10.2017)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia --> Dokument (31.10.2017)

>> Informacja z dnia 02.11.2017r. o zmianie (doprecyzowaniu) warunku udziału w
postępowaniu określonego
w rozdziale II pkt. 2 ppkt. 3)a SIWZ. --> Dokument (2.11.2017)

>> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu --> Dokument (2.11.2017)

>> Odpowiedź z dnia 06.11.2017r. na zapytania do SIWZ --> Dokument (6.11.2017)

>> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z 06.11.2017 r. --> Dokument (6.11.2017)

>> Informacja z dnia 08.11.2017r. w części dotyczącej określenia wymaganego systemu operacyjnego
przy komputerach w Zadaniu nr 1 i Nr 2 oraz przesunięciu terminu składania
i otwarcia ofert na 14.11.2017r.
--
> Dokument (8.11.2017)

>> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z 08.11.2017 r. --> Dokument (8.11.2017)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.11.2017 r. --> Dokument (14.11.2017)

>> Informacja o wyborze oferty- 28.11.2017 r. --> Dokument (28.11.2017)

>> Informacja o poprawieniu omyłki pisarskiej w numerze projektu --> Dokument (2.01.2018)

NOWY PRZETARG:
na dostawę mleka i wyrobów nabiałowych dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (20.10.2017)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia --> Dokument (20.10.2017)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.10.2017 r. --> Dokument (30.10.2017)

>> Informacja o wyborze oferty --> Dokument (17.11.2017)

Wrzesień 2017

KONKURS OFERT:
na świadczenia zdrowotne pielęgniarskie

>> Szczegółowe warunki konkursu ofert na świadczenia pielęgniarskie --> Dokument (27.09.2017)

>> Ogłoszenie o konkursie --> Dokument (27.09.2017)

>> Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert --> Dokument (20.10.2017)

Sierpień 2017

OGŁOSZENIE O NOWYM PRZETARGU:
na dostawę artykułów spożywczych dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (24.08.2017)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia --> Dokument (24.08.2017)

>> Odpowiedź z 29.08.2017 r. na zapytania do SIWZ --> Dokument (29.08.2017)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 01.09.2017 r. --> Dokument (1.09.2017)

>> Informacja o wyborze oferty --> Dokument (19.09.2017)

Czerwiec 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
na dostawę mięsa i wędlin dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (9.06.2017)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia --> Dokument (9.06.2017)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.06.2017r. --> Dokument (19.06.2017)

>> Informacja o wyborze oferty --> Dokument (30.06.2017)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
na świadczenie usług w zakresie sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku
w granicach norm sanitarno-epidemiologicznych na terenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (1.06.2017)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia --> Dokument (1.06.2017)

>> Ogłoszenie o zamówieniu z 01.06.2017r. w wersji opublikowanej w BZP --> Dokument (6.06.2017)

>> Pytania i odpowiedzi do SIWZ z 06.06.2017r. --> Dokument (6.06.2017)

>> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z 06.06.2017r. --> Dokument (6.06.2017)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 09.06.2017r. --> Dokument (9.06.2017)

>> Informacja o wyborze oferty --> Dokument (23.06.2017)

Kwiecień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE:
prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla inwestycji polegajacej na rozbudowie (nadbudowie) Zakładu Pielegnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu
przy ul. Ligi Polskiej 8

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (28.04.2017)

>> Zapytanie ofertowe --> Dokument (28.04.2017)

>> Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego --> Dokument (28.04.2017)

>> Informacja o wyborze oferty --> Dokument (23.05.2017)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
na dostawę leków dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (20.04.2017)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia --> Dokument (20.04.2017)

>> odpowiedź z 25.04.2017r. na zapytania do SIWZ --> Dokument (25.04.2017)

>> informacja z otwarcia ofert w dniu 28.04.2017r. --> Dokument (28.04.2017)

>> informacji o wyborze oferty --> Dokument (17.05.2017)

Marzec 2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
na świadczenie usług w zakresie prania bielizny i odzieży medycznej oraz
wynajmu i prania bielizny pościelowejdla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (9.03.2017)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia --> Dokument (9.03.2017)

>> odpowiedź z 14.03.2017r. na zapytania do SIWZ --> Dokument (14.03.2017)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 17.03.2017r. --> Dokument (17.03.2017)

>> Informacja o wyborze oferty --> Dokument (27.03.2017)

Luty 2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
na dostawę produktów do żywienia doustnego oraz dojelitowego
pacjentów i sprzętu medycznego do podaży diet

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (2.02.2017)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia --> Dokument (2.02.2017)

>> Odpowiedź na zapytania do SIWZ --> Dokument (7.02.2017)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 10.02.2017 r. --> Dokument (10.02.2017)

>> Informacja o wyborze oferty --> Dokument (23.02.2017)

Styczeń 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE:
prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie geriatrii, rehabilitacji medycznej, logopedii na rzecz pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej prowadzonego przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu
w związku z realizacją projektu „Zostań w domu„

>> Informacja o ogłoszeniu --> Dokument (5.01.2017)

>> Zapytanie ofertowe --> Dokument (5.01.2017)

>> Informacja o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze ofert --> Dokument (25.01.2017)

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
Skip to content