Zamówienia publiczne

Aktualne:

Zapytanie ofertowe na dostawę rękawic diagnostycznych winylowych hybrydowych -ZPO:ZP/17/2022

Zapytanie ofertowe na dostawę rękawic diagnostycznych winylowych hybrydowych – ZPO:ZP/17/2022

>> Zapytanie ofertowe w wersji WORD –> Dokument (15.12.2022)
>> Zapytanie ofertowe w wersji PDF –> Dokument (15.12.2022)

>> Odpowiedź z 21.12.2022 r. na zapytanie do zapytania ofertowego – PDF –> Dokument (21.12.2022)

>> Informacja z 09.01.2023 r. o wyborze oferty w postępowaniu ZPO:ZP/17/2022 PDF –> Dokument (09.01.2023)

Zamknięte:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisowych IT oraz serwisu oprogramowania Infomedica i AMMS wraz z serwisem sprzętu komputerowego przez okres 12 miesięcy- ZPO:ZP/19/2022

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisowych IT oraz serwisu oprogramowania Infomedica i AMMS wraz z serwisem sprzętu komputerowego przez okres 12 miesięcy – ZPO:ZP/19/2022

>> Zapytanie ofertowe w wersji WORD –> Dokument (20.12.2022)
>> Zapytanie ofertowe w wersji PDF –> Dokument (20.12.2022)

>> Informacja z 29.12.2022 r. o wyborze oferty w postępowaniu ZPO:ZP/19/2022 –> Dokument (29.12.2022)

Zapytanie ofertowe na dostawę akcesoriów do układu oddechowego- ZPO:ZP/16/2022

Zapytanie ofertowe na dostawę akcesoriów do układu oddechowego ZPO:ZP/16/2022

>> Zapytania ofertowe w wersji WORD –> Dokument (6.12.2022)
>> Zapytania ofertowe w wersji PDF –> Dokument (6.12.2022)

>> Odpowiedź z 12.12.2022 r. na zapytania – plik PDF  –> Dokument (12.12.2022)

>> Poprawiony Zał. Nr 2 – specyfikacja asortymentowo-cenowa – plik WORD –> Dokument (12.12.2022)

>> Informacja z 13.12.2022 r. o potrzebie złożenia ośw. sankcyjnego oraz przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert – plik PDF –> Dokument (13.12.2022)

>> Informacja z 13.12.2022 r. o potrzebie złożenia ośw. sankcyjnego oraz przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert – plik WORD–> Dokument (13.12.2022)

>> Informacja z 02.01.2023 r. o wyborze oferty w postępowaniu ZPO:ZP/16/2022– plik PDF –> Dokument (02.01.2023)

Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych- ZPO:ZP/15/2022

Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych” – ZPO:ZP/15/2022

>> Zapytania ofertowe w wersji WORD –> Dokument (6.12.2022)
>> Zapytania ofertowe w wersji PDF –> Dokument (6.12.2022)

>> Informacja z 13.12.2022 r. o potrzebie złożenia ośw. sankcyjnego oraz przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert – plik PDF –> Dokument (13.12.2022)

>> Informacja z 13.12.2022 r. o potrzebie złożenia ośw. sankcyjnego oraz przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert – plik WORD –> Dokument (13.12.2022)

>>Informacja z 21.12.2022 r. o wyborze oferty w postępowaniu ZPO: ZP/15/2022 –> Dokument (21.12.2022)

Zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – ZPO:ZP/14/2022

Zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – ZPO:ZP/14/2022

>> Zapytania ofertowe w wersji WORD –> Dokument (6.12.2022)
>> Zapytania ofertowe w wersji PDF –> Dokument (6.12.2022)

>>  Informacja z 13.12.2022 r. o potrzebie złożenia ośw. sankcyjnego oraz przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert – plik PDF –> Dokument (13.12.2022)

>>  Informacja z 13.12.2022 r. o potrzebie złożenia ośw. sankcyjnego oraz przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert – plik WORD –> Dokument (13.12.2022)

>> Informacja z 19.12.2022 r. o unieważnieniu postępowania – ZPO:ZP/14/2022 –> Dokument (19.12.2022)

Zapytanie ofertowe na dostawę rękawic diagnostycznych i fartuchów ochronnych ZPO:ZP/11/2022

Zapytanie ofertowe na dostawę rękawic diagnostycznych i fartuchów ochronnych ZPO:ZP/11/2022

>> Zapytania ofertowe w wersji WORD –> Dokument (27.10.2022)
>> Zapytania ofertowe w wersji PDF –> Dokument (27.10.2022)

>> Informacja z 31.10.2022 r. o poprawieniu Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego –> Dokument (31.10.2022)

>> Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego poprawiony  –> Dokument (31.10.2022)

>> Odpowiedź z 02.11.2022 r. na zapytania z informacją o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert –> Dokument (01.11.2022)

>> Odpowiedź z 03.11.2022 r. na zapytania –> Dokument (03.11.2022)

>> Informacja z 17.11.2022 r. o wyniku postępowania –> Dokument (17.11.2022)

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu w zakresie: świadczeń pielęgniarskich, fizjoterapii, konsultacji lekarskich z anestezjologii i int. terapii

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu w zakresie: świadczeń pielęgniarskich, fizjoterapii, konsultacji lekarskich z anestezjologii i int. terapii

>> Ogłoszenie o zamówieniu w wersji PDF –> Dokument (21.06.2022)
>> szczegółowe warunki konkursu ofert w wersji WORD –> Dokument (21.06.2022)
>> szczegółowe warunki konkursu ofert w wersji PDF –> Dokument (21.06.2022)
>> Informacja z 13.07.2022 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert –> Dokument (13.07.2022)

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku – ZPO:ZP/7/2022

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku” – ZPO:ZP/7/2022

> Zapytania ofertowe w wersji WORD –> Dokument (15.06.2022)
>> Zapytania ofertowe w wersji PDF –> Dokument (15.06.2022)
>> Odpowiedź z 21.06.2022 r.  na pytania do “zapytania ofertowego” oraz informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert –> Dokument (21.06.2022)
>> Odpowiedź z 28.06.2022 r.  na pytania do “zapytania ofertowego–> Dokument (28.06.2022)
>> Informacja z 07.07.2022 r.  o wyborze oferty – ZPO:ZP/7/2022 –> Dokument (7.07.2022)

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów innych niż niebezpieczne nieposiadające właściwości zakaźnych – ZPO:ZP/21/2021

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów innych niż niebezpieczne nieposiadające właściwości zakaźnych – ZPO:ZP/21/2021

>> Zapytania ofertowe w wersji WORD –> Dokument (10.12.2021)
>> Zapytania ofertowe w wersji PDF –> Dokument (10.12.2021)
>> Odpowiedź do zapytania ofertowego –> Dokument (14.12.2021)
>> Informacja o wyniku postępowania –> Dokument (20.12.2021)

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisowych IT oraz serwisu oprogramowania Infomedica i AMMS wraz z serwisem sprzętu komputerowego – ZPO:ZP/20/2021

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisowych IT oraz serwisu oprogramowania Infomedica i AMMS wraz z serwisem sprzętu komputerowego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Toruniu – ZPO:ZP/20/2021

>> Zapytania ofertowe w wersji WORD –> Dokument (06.12.2021)
>> Zapytania ofertowe w wersji PDF –> Dokument (06.12.2021)
>> Informacja o wyniku postępowania –> Dokument (15.12.2021)

Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu w zakresie świadczeń pielęgniarskich, usług opiekuńczych, fizjoterapii, terapii z zakresu logopedii, konsultacji lekarskich z psychiatrii.

>> Ogłoszenie o zamówieniu w wersji WORD –> Dokument (01.12.2021)
>> Ogłoszenie o zamówieniu w wersji PDF –> Dokument (01.12.2021)
>> Szczegółowe warunki konkursu ofert w wersji WORD –> Dokument (01.12.2021)
>> Szczegółowe warunki konkursu ofert w wersji PDF –> Dokument (01.12.2021)
>> Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert –> Dokument (23.12.2021)

Informacja – nowy termin rozstrzygnięcia konkursu:
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone 23.12.2021r.

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawów (materacy) przeciwodleżynowych – 4 kpl. oraz klimatyzatorów – 6 szt. – ZPO:ZP/17/2021

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawów (materacy) przeciwodleżynowych – 4 kpl. oraz klimatyzatorów – 6 szt. – ZPO:ZP/17/2021

>> Zapytania ofertowe w wersji WORD –> Dokument (17.09.2021)
>> Zapytania ofertowe w wersji PDF –> Dokument (17.09.2021)
>> Odpowiedzi z 22.09.2021r. na zapytania –> Dokument (22.09.2021)
>> Informacja z 01.10.2021r. o wyborze ofert –> Dokument (01.10.2021)

Zapytanie ofertowe na dostawę podnośnika kąpielowego dla pacjentów leżących z wagą – 1 szt. – ZPO:ZP/14/2021

Zapytanie ofertowe na dostawę podnośnika kąpielowego dla pacjentów leżących z wagą – 1 szt. – ZPO:ZP/14/2021

>> Zapytania ofertowe w wersji WORD –> Dokument (18.08.2021)
>> Zapytania ofertowe w wersji PDF –> Dokument (18.08.2021)
>> Odpowiedź z 23.08.2021r. do zapytania ofertowego –> Dokument (23.08.2021)                                                                                                              >> Informacja z 31.08.2021r. o wyborze oferty –> Dokument (31.08.2021)

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawów (materacy) przeciwodleżynowych – 4 kpl. oraz klimatyzatorów – 6 szt. – ZPO:ZP/16/2021

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawów (materacy) przeciwodleżynowych – 4 kpl. oraz klimatyzatorów – 6 szt. – ZPO:ZP/16/2021

>> Zapytania ofertowe w wersji WORD –> Dokument (31.08.2021)
>> Zapytania ofertowe w wersji PDF –> Dokument (31.08.2021)
>> Odpowiedź z 06.09.2021r. na zapytania + informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert –> Dokument (06.09.2021)
>> Informacja z 15.09.2021r. o unieważnieniu postępowania w części dot. Zadania Nr 1 i Zadania Nr 2 –> Dokument (15.09.2021)

Zapytanie ofertowe na dostawę podnośnika kąpielowego dla pacjentów leżących z wagą – 1 szt. – ZPO:ZP/14/2021

Zapytanie ofertowe na dostawę podnośnika kąpielowego dla pacjentów leżących z wagą – 1 szt. – ZPO:ZP/14/2021

Zapytania ofertowe w wersji WORD –> Dokument (18.08.2021)
>> Zapytania ofertowe w wersji PDF –> Dokument (18.08.2021)
>> Odpowiedź z 23.08.2021r. do zapytania ofertowego –> Dokument (23.08.2021)
>> Informacja z 31.08.2021r. o wyborze oferty –> Dokument (31.08.2021)

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu med. jednorazowego użytku przez okres 12 miesięcy – ZPO:ZP/9/2021

zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu med. jednorazowego użytku przez okres 12 miesięcy ZPO:ZP/9/2021

Zapytania ofertowe w wersji WORD –> Dokument (09.06.2021)
>> Zapytania ofertowe w wersji PDF –> Dokument (09.06.2021)
>> odpowiedzi z 15.06.2021r. na zapytania –> Dokument (15.06.2021)
>> ujednolicony Zał. Nr 2 (specyfikacja asortymentowo-cenowa, opis przedmiotu zam.) –> Dokument (15.06.2021)
>> informacja z 01.07.2021r. o wyborze oferty –> Dokument (01.07.2021)

Zapytanie ofertowe (powtórzone) na dostawę rękawic diagnostycznych – ZPO:ZP/2/2021

zapytanie ofertowe (powtórzone) na dostawę rękawic diagnostycznych–  ZPO:ZP/2/2021 – przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r. – wyłączenie  na podstawie art. 46c ustawy z 05.12.2008 r. o zapobieganiu  oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.)

>> Zapytania ofertowe w wersji WORD –> Dokument (04.02.2021)
>> Zapytania ofertowe w wersji PDF –> Dokument (04.02.2021)
>> Odpowiedź z 09.02.2021r. na zapytania do treści zapytania ofertowego –> Dokument (09.02.2021)
>> ujednolicona specyfikacja asortymentowo-cenowe w Zad. 2 – wersja WORD –> Dokument (09.02.2021)
>> ujednolicona specyfikacja asortymentowo-cenowe w Zad. 2 – wersja PDF –> Dokument (09.02.2021)
>> informacja z 26.02.2021 r. o wyborze ofert w Zad. Nr 1 i Nr 2 – wersja PDF –> Dokument (26.02.2021)

Zapytanie ofertowe na dostawę rękawic diagnostycznych – ZPO:ZP/1/2021

zapytanie ofertowe na dostawę rękawic diagnostycznych –  ZPO:ZP/1/2021 – przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r. – wyłączenie  na podstawie art. 46c ustawy z 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.)

> Zapytania ofertowe w wersji WORD –> Dokument (14.01.2021)
>> Zapytania ofertowe w wersji PDF –> Dokument (14.01.2021)
>> Odpowiedź z 19.01.2021r. na zapytania do zapytania ofertowego –> Dokument (19.01.2021)
>> Ujednolicone specyfikacje asortymentowo-cenowe – wersja WORD. –> Dokument (19.01.2021)
>> Ujednolicone specyfikacje asortymentowo-cenowe – wersja PDF. –> Dokument (19.01.2021)
>> Informacja o wyniku postępowania tj. wyborze oferty w Zad. Nr 3 oraz unieważnieniu w Zad. Nr 1 i Nr 2. –> Dokument (3.02.2021)

Skip to content