Zapytanie ofertowe na dostawę akcesoriów do układu oddechowego ZPO:ZP/16/2022

>> Zapytania ofertowe w wersji WORD –> Dokument (6.12.2022)
>> Zapytania ofertowe w wersji PDF –> Dokument (6.12.2022)

>> Odpowiedź z 12.12.2022 r. na zapytania – plik PDF  –> Dokument (12.12.2022)

>> Poprawiony Zał. Nr 2 – specyfikacja asortymentowo-cenowa – plik WORD –> Dokument (12.12.2022)

>> Informacja z 13.12.2022 r. o potrzebie złożenia ośw. sankcyjnego oraz przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert – plik PDF –> Dokument (13.12.2022)

>> Informacja z 13.12.2022 r. o potrzebie złożenia ośw. sankcyjnego oraz przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert – plik WORD–> Dokument (13.12.2022)

>> Informacja z 02.01.2023 r. o wyborze oferty w postępowaniu ZPO:ZP/16/2022– plik PDF –> Dokument (02.01.2023)

Skip to content