>> Zapytanie ofertowe w wersji WORD –> Dokument
>> Zapytanie ofertowe w wersji PDF –> Dokument

>> a) Odpowiedź z 24.10.2023 r. na zapytania – plik PDF–>Dokument

>> Poprawiony Zał. Nr 2 – specyfikacja asortymentowo-cenowa – plik WORD–> Dokument

>> Informacja z 06.11.2023 r. o wyborze oferty  – ZPO:ZP/17/2023 –> Dokument

 

Skip to content