Zapytanie ofertowe na dostawę rękawic diagnostycznych i fartuchów ochronnych ZPO:ZP/11/2022

>> Zapytania ofertowe w wersji WORD –> Dokument (27.10.2022)
>> Zapytania ofertowe w wersji PDF –> Dokument (27.10.2022)

>> Informacja z 31.10.2022 r. o poprawieniu Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego –> Dokument (31.10.2022)

>> Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego poprawiony  –> Dokument (31.10.2022)

>> Odpowiedź z 02.11.2022 r. na zapytania z informacją o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert –> Dokument (01.11.2022)

>> Odpowiedź z 03.11.2022 r. na zapytania –> Dokument (03.11.2022)

>> Informacja z 17.11.2022 r. o wyniku postępowania –> Dokument (17.11.2022)

Skip to content