> Zapytanie ofertowe w wersji WORD –> Dokument
>>Zapytanie ofertowe w wersji PDF –> Dokument

>>  Odpowiedź z 29.05.02024 r. do zapytania ofertowego -> Dokument

>>  Odpowiedź z 03.06.02024 r. na zapytania + inf. o przedłużeniu terminu składnia i otwarcia ofert o 1 dzień. -> Dokument

>>  Informacje o wyborze oferty w postępowaniu -> Dokument

 

Skip to content