zapytanie ofertowe na dostawę rękawic diagnostycznych –  ZPO:ZP/1/2021 – przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r. – wyłączenie  na podstawie art. 46c ustawy z 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.)

> Zapytania ofertowe w wersji WORD –> Dokument (14.01.2021)
>> Zapytania ofertowe w wersji PDF –> Dokument (14.01.2021)
>> Odpowiedź z 19.01.2021r. na zapytania do zapytania ofertowego –> Dokument (19.01.2021)
>> Ujednolicone specyfikacje asortymentowo-cenowe – wersja WORD. –> Dokument (19.01.2021)
>> Ujednolicone specyfikacje asortymentowo-cenowe – wersja PDF. –> Dokument (19.01.2021)
>> Informacja o wyniku postępowania tj. wyborze oferty w Zad. Nr 3 oraz unieważnieniu w Zad. Nr 1 i Nr 2. –> Dokument (3.02.2021)

Skip to content