zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu med. jednorazowego użytku przez okres 12 miesięcy ZPO:ZP/9/2021

Zapytania ofertowe w wersji WORD –> Dokument (09.06.2021)
>> Zapytania ofertowe w wersji PDF –> Dokument (09.06.2021)
>> odpowiedzi z 15.06.2021r. na zapytania –> Dokument (15.06.2021)
>> ujednolicony Zał. Nr 2 (specyfikacja asortymentowo-cenowa, opis przedmiotu zam.) –> Dokument (15.06.2021)
>> informacja z 01.07.2021r. o wyborze oferty –> Dokument (01.07.2021)

Skip to content