Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku” – ZPO:ZP/7/2022

> Zapytania ofertowe w wersji WORD –> Dokument (15.06.2022)
>> Zapytania ofertowe w wersji PDF –> Dokument (15.06.2022)
>> Odpowiedź z 21.06.2022 r.  na pytania do “zapytania ofertowego” oraz informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert –> Dokument (21.06.2022)
>> Odpowiedź z 28.06.2022 r.  na pytania do “zapytania ofertowego–> Dokument (28.06.2022)
>> Informacja z 07.07.2022 r.  o wyborze oferty – ZPO:ZP/7/2022 –> Dokument (7.07.2022)

Skip to content