Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych” – ZPO:ZP/15/2022

>> Zapytania ofertowe w wersji WORD –> Dokument (6.12.2022)
>> Zapytania ofertowe w wersji PDF –> Dokument (6.12.2022)

>> Informacja z 13.12.2022 r. o potrzebie złożenia ośw. sankcyjnego oraz przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert – plik PDF –> Dokument (13.12.2022)

>> Informacja z 13.12.2022 r. o potrzebie złożenia ośw. sankcyjnego oraz przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert – plik WORD –> Dokument (13.12.2022)

>>Informacja z 21.12.2022 r. o wyborze oferty w postępowaniu ZPO: ZP/15/2022 –> Dokument (21.12.2022)

Skip to content