Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów innych niż niebezpieczne nieposiadające właściwości zakaźnych – ZPO:ZP/21/2021

>> Zapytania ofertowe w wersji WORD –> Dokument (10.12.2021)
>> Zapytania ofertowe w wersji PDF –> Dokument (10.12.2021)
>> Odpowiedź do zapytania ofertowego –> Dokument (14.12.2021)
>> Informacja o wyniku postępowania –> Dokument (20.12.2021)

Skip to content