zapytanie ofertowe na wykonanie robót w zakresie remontu tarasu ZPO w Toruniu” – ZPO:ZP/13/2023

>> Zapytanie ofertowe w wersji WORD –> Dokument
>> Zapytanie ofertowe w wersji PDF –> Dokument

>> przedmiar robót –> Dokument 

>> specyfikacja tech. wykonania i odbioru robót–> Dokument 

>> Informacja z 05.10.2023 r. o unieważnieniu postępowania ZPO:ZP/13/2023–> Dokument

Skip to content