Zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – ZPO:ZP/14/2022

>> Zapytania ofertowe w wersji WORD –> Dokument (6.12.2022)
>> Zapytania ofertowe w wersji PDF –> Dokument (6.12.2022)

>>  Informacja z 13.12.2022 r. o potrzebie złożenia ośw. sankcyjnego oraz przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert – plik PDF –> Dokument (13.12.2022)

>>  Informacja z 13.12.2022 r. o potrzebie złożenia ośw. sankcyjnego oraz przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert – plik WORD –> Dokument (13.12.2022)

>> Informacja z 19.12.2022 r. o unieważnieniu postępowania – ZPO:ZP/14/2022 –> Dokument (19.12.2022)

Skip to content