Zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – ZPO:ZP/18/2022

>> Zapytanie ofertowe w wersji WORD –> Dokument (19.12.2022)
>> Zapytanie ofertowe w wersji PDF –> Dokument (19.12.2022)

>> Informacja z 28.12.2022 r. o wyborze oferty w postępowaniu ZPO:ZP/18/2022 –> Dokument (28.12.2022)

Skip to content