zapytanie ofertowe (powtórzone) na dostawę rękawic diagnostycznych–  ZPO:ZP/2/2021 – przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r. – wyłączenie  na podstawie art. 46c ustawy z 05.12.2008 r. o zapobieganiu  oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.)

>> Zapytania ofertowe w wersji WORD –> Dokument (04.02.2021)
>> Zapytania ofertowe w wersji PDF –> Dokument (04.02.2021)
>> Odpowiedź z 09.02.2021r. na zapytania do treści zapytania ofertowego –> Dokument (09.02.2021)
>> ujednolicona specyfikacja asortymentowo-cenowe w Zad. 2 – wersja WORD –> Dokument (09.02.2021)
>> ujednolicona specyfikacja asortymentowo-cenowe w Zad. 2 – wersja PDF –> Dokument (09.02.2021)
>> informacja z 26.02.2021 r. o wyborze ofert w Zad. Nr 1 i Nr 2 – wersja PDF –> Dokument (26.02.2021)

Skip to content