Zasady odwiedzin w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Toruniu wprowadzone od 1.11.2021 r.

Mając na uwadze narastające zagrożenie epidemiczne, zwiększoną liczbę zakażeń oraz
w trosce o bezpieczeństwo Pacjentów, wprowadzam do odwołania poniższe zasady:

 • odwiedziny mogą odbywać się od poniedziałku do piątku wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z Koordynatorem oddziału,
 • odwiedzający musi posiadać negatywny wynik testu PCR lub testu antygenowego wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin i posiada dokument potwierdzający wykonanie testu w tym terminie,
 • odwiedziny odbywają się przy zachowaniu obowiązujących zasad sanitarnych czyli:
   1. obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem do pomieszczenia przeznaczonego na odwiedziny,
   2. założenie rękawiczek,
   3. zachowanie odpowiedniego odstępu,
   4. założenie we właściwy sposób maseczki ochronnej,
   5. ewentualnie, na polecenie koordynatora oddziału, założenie fartucha ochronnego.

Pamiętajmy, że osoby w pełni zaszczepione również mogą zakazić się lub zakażać innych koronawirusem!

Testy PCR oraz testy antygenowe są dostępne w licznych laboratoriach w Toruniu. Wychodząc naprzeciw potrzebom, istnieje możliwość wykonania testu antygenowego również w Zakładzie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Prosimy naszych Pacjentów oraz osoby odwiedzające  o wyrozumiałość, akceptowanie
i przestrzeganie zasad, które są wprowadzone w trosce o zdrowie i życie chorych.

Skip to content